Pozivi k pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev in varstvu čebel

24.03.2020 16:03:34
Tehnologija
Čebelarstvo ima  tako v Sloveniji kot v sodobnem svetu zelo  velik gospodarski pomen. Čebelje pridelke, kot so med, cvetni prah, vosek, propolis, matični mleček in čebelji strup, človek uporablja za hrano in kot pomoč pri lajšanju zdravstvenih težav. Prav tako pa so ti pridelki pomembni kot surovina za pridobivanje  nekaterih živilskih  in drugih  proizvodov. Vrednost vseh čebeljih pridelkov pa je veliko manjša od koristi, ki jo imamo zaradi opraševanja čebel. 
 
Čebele lahko med obiskovanjem cvetov pridejo v stik s škodljivimi snovmi, ki se v kmetijstvu uporabljajo za zaščito rastlin. Ker kmetijski pridelovalci  za opraševanje svojih  pridelkov potrebujejo čebele, morajo ves čas skrbeti za  kočljivo  uravnoteženost med obvarovanjem njihovih pridelkov pred škodljivimi organizmi  in obvarovanjem čebel.  V intenzivnem načinu pridelovanja hrane se uporabi FFS ni mogoče povsem izogniti, zaradi česar je sodelovanje kmetovalcev in čebelarjev na območjih intenzivnega kmetovanja ne samo zaželeno, ampak celo nujno. V Sloveniji poznamo številne zgledne primere sodelovanja sadjarjev in vinogradnikov z okoliškimi čebelarji, vseeno pa se pojavljajo tudi drugačni primeri, ki bi jih bilo treba v prihodnje izboljšati. 
 
Čeprav so pravilna raba, promet in kazni v primeru nepravilne uporabe fitofarmacevtskih sredstev (FFS) predpisane v Zakonu o fitofarmacevtskih sredstvih, skoraj ne mine leto brez pomorov čebel, zato je nujno ozaveščanje vseh uporabnikov za pravilno uporabo FFS.Ob pomoru čebel  postopek prijave in ugotavljanja vzrokov pomora poteka po določenem vrstnem redu – naloga čebelarja je da  pokliče regionalni center za obveščanje v RS na številko 112.
 
Čebelarji uporabnike FFS prosimo, da jih uporabljajo v skladu z načeli dobre kmetijske prakse in varstva okolja ter da so pri tem pozorni zlasti, da:
• pred načrtovano uporabo FFS natančno preberejo priložena navodila, saj je v njih in tudi na embalaži opozorilo, ali je sredstvo strupeno za čebele;  FFS, ki so škodljiva za čebele, so na etiketi označena kot »Nevarno za čebele« in opremljena s posebnim grafičnim znakom,
• priporočena sredstva uporabljajo v najnižjih priporočenih odmerkih;
• pred načrtovanim škropljenjem pokosijo cvetočo podrast v sadovnjaku ali vinogradu;
• škropijo v večernih urah ali ponoči in v brezvetrju;
• čebelarja obvestijo o nameravanem škropljenju rastlin s strupenimi ali škodljivimi FFS za čebele.

Več o pravilni uporabi FFS na :
https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/UVHVVR/FFS/PravilnaRabaFFS.pdf
 
V primeru, da bodo uporabniki FFS  uporabljali v skladu z navodili, bodo čebelje družine v njihovi okolici zdrave in bolje preskrbljene, ter dobro opravljale vlogo opraševanja rastlin

https://www.youtube.com/watch?v=4eXdfnpcc_k