Slovenski čebelar 3-2019

25.02.2019 15:39:11
Slovenski čebelar
KAZALO
 
OBVESTILA ČZS
UVODNIK
Janez Prešern
IZ ZNANOSTI IN PRAKSE
Janez Prešern, Gregor Belušič in Andrej Meglič: Čebelji vid z uporabnega vidika
Tomaž Berce: Varovanje čebelnjakov pred medvedi
Vlado Auguštin: Kumafos v panju – kako čebelariti brez njegovih ostankov
Simon Golob: Pomen vode v čebelji družini
Franc Šivic: Novice iz sveta
DELO ČEBELARJA
dr. Peter Kozmus: Čebelarjeva opravila v marcu
IZ ČEBELARSKIH DRUŠTEV
dr. Andrej Gogala: Pritlikava vitka čebela (Lasioglossum politum)
OBVESTILA ČZS
OGLASI
V SPOMIN
 
IZ VSEBINE

 
JANEZ PREŠERN, GREGOR BELUŠIČ IN ANDREJ MEGLIČ: ČEBELJI VID Z UPORABNEGA VIDIKA
Verjetno ni človeka, ki ne povezuje čebel z barvnimi površinami pri vhodu v panj, ne glede na to, ali je ta oseba čebelar ali ne. Barvne vzorce čebelnjakov povezujemo s prepoznavo in lociranjem vhoda v domači panj. Vendar kljub temu, da so bile prve panjske končnice z vzorci zabeležene pred nekaj stoletji, vzorci vsaj sprva niso bili namenjeni čebelam, temveč ljudem. Resnih študij orientacije in prepoznave barv se je lotil šele Karl von Frisch, ki ga čebelarska javnost gotovo najbolje pozna po opisu čebeljih plesov. Leta 1914 je izdal priporočilo, da naj bi se pri barvanju panjev oz. vhodov v panj uporabljale zlasti bela, modra, rumena in črna barva. Danes vemo, da je taka izbira barv nepravilna. Zakaj? Pa si poglejmo, kako in kaj čebele pravzaprav vidijo …
 
TOMAŽ BERCE: VAROVANJE ČEBELNJAKOV PRED MEDVEDI
Rjavi medved se prehranjuje z zelo raznoliko hrano. Izbira tisto, ki mu je najlaže dosegljiva. Žuželčje zalege spadajo med najbolj hranljiv in bogat vir energije, zato so tudi priljubljena hrana medvedov. In prav v tem tiči razlog, zakaj so čebelji panji tarča napadov medvedov. Čebelarji pa lahko panje preprosto in učinkovito zaščitijo, na kar kažejo tudi rezultati sodelovanja med številnimi čebelarji z različnih koncev Slovenije in sodelavci projekta LIFE DINALP BEAR …
 
VLADO AUGUŠTIN: KUMAFOS V PANJU – KAKO ČEBELARITI BREZ NJEGOVIH OSTANKOV
Že tisočletja povsod po svetu gojijo kult medu. Med je bil stoletja edino sladilo, zato je bil zelo pomemben del prehrane, mitologije, kulture in medicine. Veljal je za hrano bogov. Dandanes si to dobrino predstavljamo kot dragoceno hrano živalskega izvora, ki jo čebele pripravljajo bodisi iz nektarja bodisi iz mane v taki obliki, da je primerna tudi za človeka. Vsi uporabniki imajo med za naravno čist in biokemično neoporečen proizvod čebel, ki ga je mogoče uporabljati kot hrano ali za lajšanje zdravstvenih težav …
 
SIMON GOLOB: POMEN VODE V ČEBELJI DRUŽINI
Podobno kot druga živa bitja tudi čebele za svoj razvoj poleg hrane potrebujejo tudi zadostne količine neoporečne vode. Večinoma so odvisne od vodnih virov v okolici čebelnjaka, v manjših količinah pa jo pridobijo tudi iz medičine in iz kapljic, ki kot posledica kondenzacije nastanejo znotraj panja. Ker je voda za čebeljo družino bistvenega pomena, lahko njeno pomanjkanje pripelje do številnih negativnih posledic, lahko tudi do propada čebel …
 
FRANC ŠIVIC: NOVICE IZ SVETA
VELIKA BRITANIJA - Znanstveniki lancastrske univerze so analizirali fermentirani cvetni prah (čebelji kruhek) iz različnih krajev države in ugotavljali, katere vrste tako imenovanih »dobrih bakterij« so v njem prisotne. Te bakterije so potrebne, da predelajo svež cvetni prah v več mesecev obstojno in bogato beljakovinsko hrano za čebele …
 
DR. PETER KOZMUS: ČEBELARJEVA OPRAVILA V MARCU
V tem mesecu se v pretežnem delu Slovenije začne prebujati narava, čebele pa bujno razvijati. Na Primorskem se razvoj začne že v februarju, v višje ležečih krajih pa kasneje, odvisno predvsem od nadmorske višine in lege čebelnjaka oz. stojišča. Čebelarji ob tem začnemo izzimljati čebele in skrbeti za njihov razvoj, da bodo prvo obilnejšo pašo, ki nastopi v večini primerov v aprilu, pričakale čim bolj pripravljene. S tem v zvezi imamo v čebelnjaku v našem koncu Slovenije v tem mesecu že več dela …
 
DR. ANDREJ GOGALA: PRITLIKAVA VITKA ČEBELA (LASIOGLOSSUM POLITUM)
Pritlikava vitka čebela je med najmanjšimi divjimi čebelami, meri od 4 do 5 mm. Značilnost samic je široka štirikotna glava, ki jo stražarke gnezda uporabljajo, da z njo zaprejo vhod v rov v zemlji, kjer gnezdijo …