Slovenski čebelar 12-2018

29.11.2018 10:49:52
Slovenski čebelar
KAZALO
 
UVODNIK
Franc Oder
PRAZNIČNO VOŠČILO
ZDRAVJE ČEBEL
Martin Gabel (prevod in priredba Vladimir Fajdiga): Narava – neizprosna učiteljica v boju z varojami
Toni Burnham (priredba Marko Borko, prevod Jure Šešet in Marko Borko): S čim se dejansko prehranjujejo varoje
Simon Golob: Prilagojenost medonosne čebele na varojo
IZ ZNANOSTI IN PRAKSE
Franc Oder: Medene pijače − pijače tisočerih cvetov
Dr. Andrej Gogala: Velika lesna čebela (Xylocopa violacea)
Marjan Papež: 3. Poklukarjevi dnevi – napredek čebelarstva v zadnjega četrt stoletja je zavidljiv
Franc Šivic in Brane Borštnik: Novice iz sveta
DELO ČEBELARJA
dr. Stanislav Kapun: Čebelarjeva opravila v decembru
IZ ČEBELARSKIH DRUŠTEV
OBVESTILA ČZS
OGLASI
V SPOMIN
 
IZ VSEBINE
 
MARTIN GABEL (PREVOD IN PRIREDBA VLADIMIR FAJDIGA): NARAVA – NEIZPROSNA UČITELJICA V BOJU Z VAROJAMI
»Kar čebel ne ubije, jih krepi,« je pri vse večjem številu zajedavcev v čebeljih družinah obramba ter hkrati poziv zoper pavšalno, predvsem preventivno rabo zdravil proti varozi pri tako imenovanem preventivnem zimskem zdravljenju. To namreč poskrbi, da spomladi v družinah skoraj ni varoj, kar pomeni, da se v družinah razvijajo troti, ki niso bili izpostavljeni pritisku zajedavcev in posledično naravni selekciji ter ob uspešni naravni prahi prenašajo svoj genetski potencial neodvisno od tega, ali so varojam kos ali ne …
 
TONI BURNHAM (PRIREDBA MARKO BORKO, PREVOD JURE ŠEŠET IN MARKO BORKO): S ČIM SE DEJANSKO PREHRANJUJEJO VAROJE
Nedavno odkritje mladega dr. Samuela Ramsey ja z Univerze v Marylandu glede varoj (Varroa destructor) predstavlja potencialno prelomnico v do sedaj uveljavljeni teoriji prehranjevanja varoj. Morda do sedaj nismo bili tako uspešni pri njihovem zatiranju, kot bi lahko bili, zaradi napačnih predstav, ki smo jih imeli zadnjih 40 let. Ramsey v spodnjem intervjuju o svojih raziskavah nakazuje, da se varoje ne hranijo s hemolimfo (»krvjo«) čebel, ampak zajedajo maščobno telo – del telesa, ki je ključen za funkcije, povezane s shranjevanjem in sproščanjem energije, ki jo čebele potrebujejo …
 
SIMON GOLOB: PRILAGOJENOST MEDONOSNE ČEBELE NA VAROJO
Z razširitvijo po svetu so zajedavske pršice varoje (Varroa destructor) postale eden izmed glavnih problemov sodobnega čebelarstva. Njihova prisotnost je vzrok za izgube čebeljih družin ter tudi razlog za korenite spremembe v tehnologiji čebelarjenja. Po pojavu varoj je čebelarjenje postalo veliko zahtevnejša dejavnost, za katero je potrebnih več časa, sredstev in predvsem znanja …
 
FRANC ODER: MEDENE PIJAČE − PIJAČE TISOČERIH CVETOV
Medene pijače imajo izredno bogato zgodovino. Medico so poznali že v daljni preteklosti in je verjetno najstarejša alkoholna pijača na svetu. Tudi naši predniki so bili priznani izdelovalci medic. Nekoč je bila to pijača le za bogate, kasneje pa so jo točili tudi po gostilnah in krčmah. Ponudba je bila odvisna od razvoja čebelarstva oz. od pridelave medu …
 
DR. ANDREJ GOGALA: VELIKA LESNA ČEBELA (XYLOCOPA VIOLACEA)
Lesne čebele, ki merijo do dva centimetra in pol, so naše največje čebele. Po velikosti se jim približajo le največje matice nekaterih vrst čmrljev …
 
MARJAN PAPEŽ: 3. POKLUKARJEVI DNEVI – NAPREDEK ČEBELARSTVA V ZADNJEGA ČETRT STOLETJA JE ZAVIDLJIV
Nova znanja in spoznanja, ki jih je na začetku oktobra na 3. znanstvenem posvetu o čebelah in čebelarstvu – Poklukarjevih dnevih – predstavilo 22 referentov iz Slovenije in tujine, kažejo, da je in bo čebelarjenje v našem in širšem evropskem prostoru še zahtevnejše. Po eni strani zaradi podnebnih sprememb, po drugi zaradi novih bolezni in škodljivcev, po tretji spet zaradi vse bolj negotovih čebeljih paš …
 
FRANC ŠIVIC IN BRANE BORŠTNIK: NOVICE IZ SVETA
ARGENTINA – Dr. Sandra Medici z univerze v Mar del Plati je sporočila novinarjem, da je letos našla v medu, ki so ga nabirale čebele na površinah z intenzivnim kmetijstvom, kar 90 % vzorcev medu, onesnaženih s pesticidi …
BELGIJA – Belgijski čebelarji poročajo, da so se letos poleti zelo hitro razširili azijski sršeni …
 
DR. STANISLAV KAPUN: ČEBELARJEVA OPRAVILA V DECEMBRU
V mesecu decembru čebelar nima pretiranega dela s čebelami. Njegovo delo je predvsem preverjanje stanja okoli stojišča, odstranjevanja snega iz žrel in predvsem kontrola zapiral na žrelu, če jih glodavci niso odstranili. Ima pa čebelar kar precej dela s pripravami na novo sezono. V Čebelarstvu Kapun v mesecu decembru damo največ poudarka na naslednja opravila …