Sporočanje števila čebeljih družin

17.11.2021 14:08:26
Tehnologija

V skladu s Pravilnikom o označevanju čebelnjakov in stojišč (Ur. l. RS, št. 117/08, 55/13, 92/15) je vsak čebelar dolžan v Register čebelnjakov sporočati podatke o številu čebeljih družin, ki jih ima v lasti v posameznem čebelnjaku na dan 15. april in 31. oktober ter druge spremembe podatkov. Rok za sporočanje je najpozneje do 1. decembra za oba popisna datuma.
Število družin lahko sporočite preko obrazca , ki ste ga prejeli ta teden ali  direktno preko povezave:

https://storitve-mkgp.gov.si/dad/sir_javno/w_apis_census.startup