Cenik

26.10.2017 12:22:22
Laboratorij ČZS
Cene za posamezne analize:
Vrsta analize Cena z DDV
vsebnost sladkorjev v medu 18,18 €
vsebnost HMF v medu 18,53 €
diastazno število medu 18,12 €
vsebnost vode v medu 6,31 €
električna prevodnost medu 9,25 €
vsebnost netopnih snovi medu 6,28 €
vsebnost prostih kislin medu 10,42 €
kvalitativna pelodna analiza medu 53,41 €
senzorična analiza medu 5,34 €
pH medu 4,25 €
 
Čebelarje, ki zanima kakovost medu ali določitev vrste, lahko med prinesejo v analizo. Za analizo posameznega parametra zadostuje 260 g medu, za določitev vrste medu, ga potrebujemo 300 g. Analiza je do zapolnitve razpoložljivih sredstev za čebelarje brezplačna. Ob vzorcu je potrebno oddati tudi prijavni obrazec, ki je objavljen na spletni strani: http://www.czs.si/Admin/load.php?sif_ob=30&sif_file=objave_podrobno&sif_parent=8997

Vsak vzorec, ki pride v laboratorij v analizo, naj bo v ustrezni embalaži, ustrezno čist in ustrezno označen, takšen kot ga čebelar daje v promet. Svetovali vam bomo tudi pri odpravi morebitnih napak pri označevanju medu.

Primer označenega medu
 

Fotografije