Dejavnosti laboratorija

26.10.2017 12:11:55
Laboratorij ČZS
V laboratoriju Čebelarske zveze Slovenije opravljamo analize kakovosti medu, ki jih opredeljuje Pravilnik o medu (Ur. L. RS 4/11, 9/15) in sicer:
 1. električna prevodnost,
 2. diastazno število,
 3. pH in vsebnost prostih kislin
 4. vsebnost vode,
 5. vsebnost HMF,
 6. vsebnost sladkorjev (glukoza, fruktoza, saharoza),
 7. vsebnost netopnih snovi
ter pelodno in senzorično analizo, ki služita za določanje botaničnega porekla (vrste medu).
Poleg omenjenih analiz v raziskovalne namene opravljamo tudi:
 1. kvantitativno pelodna analiza, s katero se določi količino peloda v medu
 2. določamo barvo medu
 3. določamo vsebnost fenolnih spojin v medu in njegove antioksidativne aktivnosti.
 4. določamo število kvasovk v medu
 5. določamo pH matičnega mlečka in njegovo pelodno sestavo, s katero se določi geografsko porekla matičnega mlečka
 6. določamo vsebnost vode v cvetnem prahu
 7. pregledujemo obarvanost obročkov čebeljega zadka

Fotografije