Iščemo čebelam najprijaznejšo občino v letu 2017

04.09.2017 8:34:00
Tajništvo
ČZS, JSSČ v partnerskem sodelovanju s Semenarno Ljubljana iščeta čebelam najprijaznejšo občino v letu 2017. Namen natečaja je izboljšanje delovanja med lokalnimi skupnostmi in čebelarskimi društvi. Predstavniki čebelarskih društev najbolj veste kako aktivna je vaša občina in sodelovanje z njo, zato vas vabimo da sodelujete na natečaju. Tudi v kolikor vaše sodelovanje ni tako zgledno lahko predlagate občino in navedete, kje vidite boljše možnosti sodelovanja. Predlagatelji slovenskih občin so izključno čebelarska društva. Prijavni obrazec dobite v prilogi tega obvestila. Na prijavnem obrazcu se navedejo vse aktivnosti, ki jih občina izvaja v korist ohranjanja čebelarstva v dotičnem letu, ki jih lahko podkrepite tudi s fotografijami. Izpolnjene prijavne obrazce posredujte na naslov ČZS, Brdo 8, 1225 Lukovica najkasneje do 31.10.2017. Po zaključku prejema prijav bo strokovna komisija v ožji izbor izbrala 3 slovenske občine, ki se bodo potegovale za naziv čebelam najprijaznejša občina v letu 2017. Predlagatelji občin bodo o rezultatih natečaja obveščeni elektronsko. Semenarna Ljubljana bo vsem čebelarjem iz najboljših treh občin podarila po tri vrečke različnih semen medovitih rastlin. V primeru dodatnih vprašanj se lahko obrnete na Natašo Lilek (natasa.lilek@czs.si, 040 436 519, 01 729 61 29).
 
 
Vabljeni k sodelovanju!