Brezplačna analiza čebeljih pridelkov

07.07.2017 22:59:25
Varna hrana
K sodelovanju vabimo vse čebelarje, ki jih zanima brezplačna analiza cvetnega prahu (osmukanec ali izkopanec) propolisa in čebeljega voska. Navedeni čebelji pridelki se bodo testirali na vsebnost ostankov kumafosa, razpadnih produktov amitraza in timola.
 
Vzorce s prijavnim obrazcem (se nahaja v prilogi tega obvestila) lahko pošljete na naslov: Čebelarska zveza Slovenije, Brdo 8, 1225 Lukovica. Kapacitete so omejene zato pohitite!
 
Do brezplačnih analiz je upravičen čebelar, ki v okviru samokontrole odda vzorec čebeljih pridelkov v analizo in ki je najpozneje dan pred oddajo vzorcev v analizo vpisan v register čebelnjakov in ima urejen vpis v register kmetijskih gospodarstev v skladu s predpisi.  Svetujemo vam, da pred oddajo vzorcev medu preverite, ali imate urejen KMG-MID.
 
Čebelar, ki želi dajati čebelje pridelke v promet, mora imeti vzpostavljen sistem samokontrole, kateri sestavni del so tudi analize čebeljih pridelkov. Vsake toliko časa je potrebno sistem preveriti z analizami, zato vam svetujemo, da izkoristite brezplačne analize, ki so nam v podporo. 
 
Izvajalec analiz je ERICo d.o.o. iz Velenja, podizvajalec pa Čebelarska zveza Slovenije, ki skrbi za zbiranje vzorcev.
 
Več informacij: Nataša Lilek natasa.lilek@czs.si, 040 436 519, 01/729 61 29.