Predstavitev čebelam najprijaznejših občin v letu 2016

01.03.2017 10:33:05
Tajništvo
V lanskem letu so se na natečaju Čebelam najbolj prijazna občina, glede na oceno čebelarskih društev, ki delujejo v njihovem okolju, najbolje uvrstile Občine Mežica, Črna na Koroškem in Ljubljana. V marčevski številki revije Slovenski čebelar vlagatelji prvih treh nagrajenih občin predstavljajo uspešno delovanje in sodelovanje med čebelarskimi društvi in občinami. V prilogah tega obvestila lahko preberete celotne vloge čebelam najprijaznejših občin v letu 2016.

Odlično sodelovanje, ki ga izkazujejo navedene občine in čebelarska društva nam je lahko za vzgled in iskanje idej za sodelovanje, ki jih lahko prenesete tudi v svoje območje.
Še naprej jim želimo veliko tvornega sodelovanja, ki ima pozitivne posledice na celotno lokalno skupnost. Navedene občine se bodo letos tudi predstavile na ApiSloveniji. Obiščite njihove stojnice in si oglejte njihovo turistično ponudbo in aktivnosti, ki jih izvajajo na področju čebelarstva.

Nataša Lilek

Foto: Marko Borko