Ob jutrišnjem čebelarskem prazniku ...

19.05.2015 9:40:50
Predsednik
Jutri v sredo 20. maja SLOVENSKI čebelarji praznujemo svoj praznik.  Slovenski čebelarji upamo, da bo 20. maj kmalu razglašen kot SVETOVNI DAN ČEBEL in da bomo ta dan vsi čebelarji na Svetu praznovali ta dan kot  svoj »čebelarski« praznik! Čebele si to zaslužijo!

Ob tej priliki smo zbrali nekaj misli:

Ljudje na čebelo gledamo drugače kot na večino ostalih živali. Še posebej to velja za slovensko kulturno področje. Čebele pri nas živijo v ličnih čebelnjakih, panje pa pogosto krasijo poslikane panjske končnice. Najlepše pa se poseben status čebele vidi v našem jeziku, ko rečemo, da čebela kot edina žival umre, tako kot človek. Čebela je globoko zasidrana v našo kulturo, do nje pa gojimo zelo spoštljiv odnos. Če bi bil čebela, bi želel biti čebela slovenskih čebelarjev!
Dr. Danilo Bevk
Oddelek za entomologijo / Department of entomology Nacionalni inštitut za biologijo / National institute of biology

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ČD Pčelinjak iz Hrvaške o  pomenu Svetovnega dne čebel –
http://www.pcelinjak.hr/OLD/index.php/Vijesti-i-obavijesti/zato-nam-treba-svjetski-pelarski-praznik.html
Damir Rogulja
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                               
Čebelarstvo ima v Sloveniji bogato tradicijo, del katere je tudi pridelava različnih vrst medu. Skozi njih se odraža pestrost rastlinskih vrst v Sloveniji in praksa čebelarja. Razprave o tem, katera vrsta medu je boljša, so lahko brezkončne, pa naj bodo z vidika osebnega okusa ali znanstvenih dejstev. Pomembno je, da njihovo vrednost, tako kakovost kot karakter področja, kjer je bil med pridelan, pozna tudi potrošnik. Zaščitena označba mu pri tem pomeni dodatno garancijo kakovosti in povezavo le-te z našo deželo in tradicijo čebelarstva.
Čebelarjem ob prazniku iskreno čestitam ter jim želim zdrave čebele in čim bogatejšo bero medu.
 
doc. dr. Mojca Korošec
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
»Skupina Zelenih, ki ji pripadam, ima v svojih temeljnih vrednotah zapisano zavezo trajnostnemu razvoju in varovanju okolja. V ta okvir sodijo tudi prizadevanja za ohranjanje avtohtonih sort, sadik in semen in ohranjanje biotske raznolikosti. Poseben poudarek namenjamo svarilom pred široko uporabo pesticidov ter ohranjanju in varovanju čebel, skupaj vodimo akcijo Give Bees a Chance (Dajmo čebelam priložnost). Ohranjanje avtohtonih sort ter skrb za čebele sta neločljivo povezana, saj so čebelje družine ključne za trajnostno naravnano kmetijstvo in zagotavljanje varnosti s preskrbo hrane v svetu. Z opraševanjem rastlin namreč pripomorejo k uspešni kmetijski pridelavi, predvsem pa imajo pozitiven učinek na celoten ekosistem in ohranjanje biotske raznovrstnosti v naravi. Vaše delo, s katerim usmerjate in spodbujate razvoj in ohranjate čebelje družine, je neprecenljivo, zato vam za vsa prizadevanja iskreno čestitam!
Izjemno me veseli, da sem vas imel nedavno priložnost spoznati v okviru skupnih prizadevanj, da bi Organizacija Združenih narodov za »Svetovni dan čebel« razglasila dan, ko je tudi naš nacionalni praznik čebelarstva. Pomembno je, da smo to pobudo ter akcijo »Človek posadi, čebela opraši« podprli vsi evropski poslanci in poslanke iz Slovenije. Veliko težo pa ima tudi dejstvo, da je Slovenija tudi na nedavnem zasedanju kmetijskih ministrov EU v Bruslju predstavila skupno pobudo, ki jo je podprlo kar 20 držav članic ter Evropska komisija.
Čestitam vam ob vašem prazniku in vas lepo pozdravljam v prepričanju, da bo ta dan kmalu postal Svetovni dan čebel!«


Dr. Igor Šoltes, član Skupine Zelenih / Evropske svobodne zveze v Evropskem parlamentu, 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pomen čebel za naravo in ljudi

Čebele in ostali opraševalci so za življenje ljudi zelo pomembni, saj je od opraševanja žuželk odvisnih kar 70 % rastlinskih vrst, ki jih uporabljajo za prehrano. Po oceni iz študije skupine francoskih in nemških znanstvenikov (Gallai in sod., 2008) naj bi bila vrednost opraševanja leta 2005 na svetovni ravni kar 153 milijard evrov. Z opraševanjem rastlin čebele tako pripomorejo k uspešni kmetijski proizvodnji, ki zagotavlja varnost preskrbe s hrano. Čebelji pridelki med, cvetni prah, vosek, propolis, matični mleček in čebelji strup v današnjem času veljajo za simbol zdrave hrane. Čebele imajo s svojim delovanjem pozitivne učinke tudi na celoten ekosistem in na ohranjanje biotske raznovrstnosti v naravi. V Sloveniji je čebelarstvo tradicionalna kmetijska dejavnost in ima velik gospodarski pomen. S štirimi čebelarji na tisoč prebivalcev se Slovenci uvrščamo v vrh »čebelarskih« narodov. Prav tako se lahko Slovenci pohvalimo s svojo čebelo, ki je kmalu postala poznana po svetu kot podvrsta ali rasa Apis mellifera carnica. Avtohtona Kranjska sivka ima veliko odličnih lastnosti, med katerimi sta najpomembnejši krotkost in marljivost. Lastnosti torej, s katerima se izkazujemo tudi Slovenci.  


Deželna banka Slovenija, ponosen partner ČZS
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drage čebelarke, dragi čebelarji,
 
veseli me, da vam lahko namenim nekaj besed ob vašem prazniku oz. ob prazniku malih bitij, ki jih negujete s svojim delom – čebel.
 
Čebele so izjemna bitja, ki poleg tega, da nam dajejo med, opravljajo še izjemno pomembno vlogo opraševanja cvetov, od česar je odvisna tretjina pridelane hrane na svetu. Čebele s svojim delovanjem pomagajo pri ohranjevanju biotske raznovrstnosti v okolju in so tudi eden izmed najpomembnejših kazalcev stanja v naravi. Brez čebel resnično ni življenja!
Poslanstvo, ki ga opravljate vi ob skrbi za čebele, bi moralo vse Slovence navdajati s ponosom! Vaša skrb za čebele, vaša predanost svojemu delu in vaše odlično medsebojno sodelovanje v okviru čebelarskih društev ter Čebelarske zveze Slovenije je vredno občudovanja, kot tudi posnemanja.
 
S svojim delom krepite tudi zavedanje o pomenu samooskrbe s hrano in spreminjate odnos Slovencev do kmetijstva. Vaš zanos po prenašanju znanja na mlajše rodove v okviru čebelarskih krožkov v slovenskih šolah in ostale aktivnosti, zaradi česar se vaše združenje iz leta v leto pomlajuje, je odličen pokazatelj tega, da se vlaganje v mlade in prenašanje znanja splača. Za prihodnost slovenskega čebelarstva se nam torej ni bati!
 
Z odlično akcijo medenega zajtrka, ki ste jo začeli v letu 2006, in ki je z leti prerasla v tradicionalni slovenski zajtrk, našim otrokom prikazujete pomen zdrave prehrane, otroci pa so veliko naučijo o čebelarstvu ter pomenu čebel na celoten ekosistem narave. Hkrati krepite tudi zavedanje o pomenu lokalno pridelane hrane.
 
V želji, da bi takšno raven zavedanja dosegli tudi po ostalih evropskih državah, iz vsega srca podpiram vašo pobudo o Evropskem medenem zajtrku, ki smo jo aprila že skupaj predstavili poslancem Evropskega parlamenta. Gre za odlično pobudo in prepričan sem, da bodo ostale države sledile slovenskemu zgledu.
 
Spoštovani,
danes, na rojstni dan pionirja modernega čebelarstva Antona Janše, praznujete slovenski čebelarski praznik. Iz srca si želim, da bi kmalu ta dan praznovali po vsem svetu kot Svetovni dan čebel v okviru Organizacije združenih narodov (OZN). Prepričan sem, da se bo to z našo skupno podporo na vseh ravneh tudi zgodilo.
 
Ob vašem dnevu vam želim vse dobro, privoščim pa vam tudi izjemno uspešno letino 2015! Naj medi!

Franc Bogovič
Poslanec Evropskega parlamenta (EPP/SLS)


 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

v prilogi je pismo g. Lojzeta Peterleta.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veseli me, da je predvsem s trudom in vztrajnostjo čebelarjev in Čebelarske zveze Slovenije, zavedanje o pomenu čebel tudi v Sloveniji spremenilo marsikaj. Vesel sem, da se nas vedno več zaveda, da čebela ni zgolj opraševalka, proizvajalka, prispodoba za marljivost in sodelovanje, je temelj našega obstanka.
Vsem čebelarjem hvala in čestitke za praznik!

Aleš Šabeder, Semenarna Ljubljana