Nagovor ministra Dejan Židana Slovenskim čebelarjem ob jutrišnjem prazniku!

19.05.2015 9:22:33
Predsednik
Spoštovane čebelarke in čebelarji,
Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se tako, kot vi, dobro zavedamo, da za uspešno in trajnostno kmetijsko proizvodnjo čebele predstavljajo neprecenljivo vrednost. So opraševalke mnogih kmetijskih rastlin. Od opraševanja je odvisnih več kot  80 % glavnih poljščinah, ki se gojijo za prehrano ljudi v Evropi oziroma več kot 70% na svetovni ravni.
Čebele tako pomembno prispevajo k svetovni varnosti preskrbe s hrano. Po oceni mednarodne študije iz leta 2008 je opraševanje vredno 153 milijard EUR na svetovni ravni oziroma 22 milijard EUR v Evropi vsako leto.
Čebele imajo s svojim delovanjem pozitivne učinke na celoten ekosistem, na vzdrževanje ekološkega ravnotežja in ohranjanje biotske raznovrstnosti v naravi.
Čebele so hkrati indikator zdravega okolja in zavedamo se, da se vedno večji pritiski človeka na okolje negativno odražajo tudi na življenju in vitalnosti teh drobnih in krhkih živih bitij, še več, lahko celo ogrozijo njihov obstoj v naravi.
Želim izpostaviti, da se skrb ministrstva za to pomembno kmetijsko panogo zrcali v skrbi za celostno podporo slovenskemu čebelarstvu. Uspešno izvajamo triletne evropske programe ukrepov na področju čebelarstva, podpiramo delovanje javne svetovalne službe v čebelarstvu, ki poleg skrbi za ohranitev kranjske čebele in tehnološki podpori čebelarjem uspešno ozavešča tudi (naj)širšo javnosti o pomenu čebel, predvsem pa deluje na področju izobraževanja in usposabljanja; imamo potrjen rejski program za kranjsko čebelo, sprejeli smo Resolucijo o zaščiti kranjske čebele, ki pomeni nadgradnjo rejskega programa, vzpostavljena pa je tudi javna specialistična veterinarska služba za zdravstveno varstvo čebel.
Slovenija si močno prizadeva okrepiti skupno skrb za čebele ne samo nacionalno, ampak tudi širše – tako v evropskem prostoru kot tudi globalno, kajti verjamemo, da je zavedanje pomena ohranjanja čebel skupno celotni EU in svetu. Menimo, da je za ohranjanje čebel ključno ozaveščanje širše javnosti, še posebej pa mladih. Za to imamo v Sloveniji primer dobre prakse - to je medeni zajtrk, ki se je kot izobraževalno promocijska akcija v vrtcih in osnovnih šolah začela že v letu 2006 na pobudo Čebelarske zveze Slovenije in ga vsako leto izvajajo vsi vrtci in osnovne šole po Sloveniji. Še posebej me veseli dejstvo, da ta projekt sega že čez meje naše države - v nekaterih državah ga že izvajajo oz. se dogovarjajo o njegovi izvedbi.
Ker pa želimo aktivnosti na področju ozaveščanja javnosti o pomenu čebel in čebelarstva še nadgraditi, smo skupaj s Čebelarsko zvezo Slovenije predlagali Organizaciji združenih narodov (OZN), da se 20. maj razglasi za svetovni dan čebel. Verjamem, da bo pobuda prispevala k pomembni nadgradnji mednarodnega sodelovanja pri reševanju globalnih problemov, kot so zagotavljanje svetovne varnosti preskrbe s hrano in s tem izkoreninjenja lakote ter ohranjanja okolja, s čimer bo EU eden od pomembnih členov tudi v širšem svetovnem okviru in pomeni pomembno vključitev EU v razvojno agendo po letu 2015.
Dovolite mi, da zaključim s sloganom »Združimo moči, pomagajmo ohraniti vitalno kmetijstvo, čebelarstvo in čisto okolje!!«

Mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano