Posvet mentorjev čebelarskih krožkov na TMČ 2015 ter priprava potrdil

11.05.2015 12:04:49
Izobraževanje
Na TMČ 2015 v Metliki je v času tekmovanja potekal tudi posvet mentorjev čebelarskih krožkov. Zapisnik posveta se nahaja v spodnji priponki. Med drugim je bil sprejet sklep o pošiljanju priznanj in potrdil ter sporočanju podatkov zanje.
Mentorje čebelarskih krožkov obveščamo, da bomo priznanja iz tekmovanja mladih čebelarjev 2015 ter potrdila o obiskovanju čebelarskega krožka v letu 2014/2015 odposlali skupaj konec maja.
Glede potrdil o obiskovanju krožka pa velja naslednje navodilo. Potrdil ne bomo pošiljali avtomatsko vsem mentorjem, pač pa naj tisti mentorji, ki bi želeli prejeti potrdila za svoje krožkarje, pošljejo najkasneje do torka 19. maja na e-naslov: zlatica.kovacevic@czs.si, poimenski seznam krožkarjev v elektronki obliki (excel, word) skupaj s podatkom o mentorju in šoli. Mentorjem, ki ste te podatke že poslali, ni potrebno ponovno pošiljanje.
 
 
 
8. člen
(težavnostne stopnje tekmovanja)
Na nižji stopnji tekmujejo učenci osnovnih šol do vključno šestega razreda, ki v času tekmovanja niso starejši od dvanajst let. Na srednji stopnji tekmujejo učenci od sedmega do devetega razreda osnovnih šol, ki v času tekmovanja niso starejši od petnajst let. Na višji stopnji tekmujejo dijaki srednjih šol, ki v času tekmovanja niso starejši od osemnajst let.
Učenci lahko tekmujejo na višji stopnji, kot je določeno s pravilnikom, ne morejo pa tekmovati na nižji stopnji, kot je določeno s pravilnikom.
 
24. člen
(kršitve tekmovalnega reda)
Kršitve tekmovalnega reda so:
prepisovanje od sotekmovalcev,
motenje sotekmovalcev,
uporaba nedovoljenih pripomočkov,
uporaba elektronskih komunikacijskih naprav.