Seminar o pridobivanju cvetnega prahu

04.05.2015 11:52:04
Izobraževanje
CZS, JSSC pripravlja seminar o tehnologiji pridobivanja cvetnega prahu. Seminar bo obsegal tako teoretično kot tudi praktično izobraževanje  na njem pa se boste seznanili s pomenom cvetnega prahu, biološkimi osnovami pridobivanja cvetnega prahu, s tehnologijo pridobivanja cvetnega prahu osmukanca in njeno problematiko, s pridobivanjem izkopanca, postopki ravnanja s cvetnim prahom po odvzemu, skladiščenjem in označevanjem pridelka ter uporabo. Potrdilo o udeležbi na seminarju bodo prejeli le tisti slušatelji, ki se bodo udeležili vseh osmih ur izobraževanja. Teoretični del bo potekal predvidoma konec meseca maja oz. v začetku  meseca junija  2015 v prostorih čebelarskega centra na Brdu pri Lukovici, praktični del pa v čebelnjaku, natančno lokacijo bomo udeležencem posredovali naknadno.
Na seminar se lahko prijavite na e-naslovu: natasa.lilek@czs.si ali po telefonu št.: 040/436 519, kjer lahko dobite tudi dodatne informacije. En seminar bo izveden za čebelarje, ki se šele odločajo za pridobivanje cvetnega prahu, drugi pa za čebelarje, ki imajo že izkušnje s pridobivanjem cvetnega prahu. Ob prijavi po e-pošti obvezno navedite ime in priimek, naslov (ulica, hišna številka, številka pošte, kraj), ali imate izkušnje s pridobivanjem cvetnega prahu ali ne, tel. št. in e-naslov. Prijave zbiramo do 15. maja 2015. Največje število udeležencev za eno skupino je 25, zato pohitite s prijavo! Natančen urnik z datumi in kraji bodo vsi prijavljeni kandidati prejeli po e-pošti pred začetkom tečaja.