​Po več letih prizadevanja smo dočakali ukinitev statusa varovanega območja

26.09.2023 14:57:41
Napoved medenja
Danes smo prejeli obvestilo s strani MKGP, da je bilo 14. septembra 2023 objavljena uredba Komisije 2023/1787. Omenjena uredba Slovenijo umika s seznama varovanih območjih za hrušev ožig.
Po več letih prizadevanja ČZS je predlog Slovenije bil sprejet. Z ukinitvijo varovanega območja za hrušev ožig v Sloveniji prenehajo veljati zahteve za omejitve premika čebeljih družin zaradi hruševega ožiga, ki so veljale do sedaj.
Imetnikom čebeljih panjev tako ni treba več izvajati ukrepov pred njihovimi premiki, kot tudi ne obveščati pristojnih fitosanitarnih organov pred premiki čebeljih družin.
Na tem mestu se zahvaljujemo MKGP za posredovanje našega predloga in za njegovo sprejetje na Evropski komisiji.

Več informaciji v prilogi.

Aleš Bozovičar, ONS