30. septembra bomo tudi DOBRODELNI!

22.09.2023 8:44:58
Predsednik
30. septembra bomo tudi DOBRODELNI!
 
V nedavnih poplavah je bilo prizadetih tudi okoli 50 čebelarjev. Glede na prijave škodo in oceno le te, ta znaša okoli 500.000 evrov v kar pa ni všteto cca 1000 čebeljih družin, ki so umrle v vodni ujmi.
Na SLAVNOSTNI AKDEMIJI ČZS 30. septembra bo možno prispevati za ta namen, zato vse vabimo, da po svojih močeh pomagate.
 
Sredstva lahko nakažete tudi na Transakcijski račun: SI 56 0318 6100 2214 727 s pripisom za poplave.
 
Vsa sredstva bomo preko lokalnih čebelarskih društev namenili prizadetim čebelarjem.