Pomagali bomo z čebeljimi družinami!

07.09.2023 12:00:16
Predsednik
Pomagali bomo z čebeljimi družinami!
 
UO ČZS se je na zadnji seji seznanil z prijavljenimi škodami čebelarjev zaradi poplav. Prizadetih je cca 50 čebelarjev.
UO je sklenil, da bomo čebelarji skušali prizadetim pomagati z novimi čebeljimi družinami, upamo, pa, da država pomaga pri odpravi posledic ostale škode.
Glede na prijave je bilo uničenih cca 800 čebeljih družin.
Čebelje družine bomo prizadetim razdelili spomladi preko čebelarskih društev v prizadetih območjih.
Čebelarji, ki ste pripravljeni pomladi podariti čebelje družine v ta namen,  le to sporočite v tajništvo ČZS - ines.zunic@czs.si .
Že vnaprej hvala!
 
Lep pozdrav,
 
Boštjan Noč, predsednik ČZS