Mednarodna raziskava o porabi medu in o pogledih potrošnikov na čebelarstvo

17.08.2023 8:41:59
Tajništvo
Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik o porabi medu in vaših pogledih na čebelarstvo. 
Vprašalnik je dosegljiv na tej povezavi: (VPRAŠALNIK).

Obrazložitev:
Mednarodni čebelarski raziskovalni projekt EU B-THENET objavlja vprašalnik, s katerim bodo zbrane informacije o navadah evropskih potrošnikov glede porabe medu in njihovih pogledih na sodobne in trajnostne čebelarske prakse.  Anketa je ključni korak pri doseganju glavnega cilja projekta, tj. zbiranju dobrih čebelarskih praks in inovacij ter spodbujanju razprav med čebelarji, svetovalci in drugimi zainteresiranimi stranmi.
Vprašalnik je objavljen v 15 evropskih državah, v katerih so partnerji projekta B-THENET. Zajema različne teme, vključno s preferencami glede porabe medu, nakupnimi navadami ter zanimanjem potrošnikov za čebelarstvo in njihovim mnenjem o trajnostnih čebelarskih praksah. Za zbiranje podatkov v Sloveniji je odgovorna Čebelarska zveza Slovenije.

Z izpolnitvijo vprašalnika boste prispevali k oblikovanju učinkovitejših strategij spodbujanja evropskega čebelarstva.

Ko bo anketa analizirana, bo konzorcij objavil ugotovitve in tako omogočil odprt dostop do podatkov vsem zainteresiranim. 

Za vsa vprašanja ali dodatne informacije se obrnite na: peter.kozmus@czs.si

Dr. Peter Kozmus