Navodila za izvedbo volitev v organe Čebelarske zveze Slovenije

27.07.2023 8:49:54
Tajništvo
Spoštovani.
 
V tem tednu smo Vam na naslove društev po navadni pošti posredovali navodila za izvedbo volitev v organe Čebelarske zveze Slovenije.  Poleg navodil pa smo Vam poslali tudi:
 
  • Listo za evidentiranje kandidatov za člane Častnega razsodišča ( vrniti izpolnjeno najkasneje do 16.01.2024)
  • Listo za evidentiranje kandidatov za člane Nadzornega odbora ( vrniti izpolnjeno najkasneje do 16.01.2024)
  • Listo za evidentiranje kandidatov za člane Upravnega odbora ( vrniti izpolnjeno najkasneje do 30.10.2023 )
  • Listo za evidentiranje kandidatov za člane komisij Upravnega odbora ( vrniti izpolnjeno najkasneje do 10.04.2024)
 Kandidiranje za predsednico/predsednika ČZS:
Kandidatke/kandidati za predsednico/predsednika ČZS lahko podajo svojo pisno kandidaturo s ali brez podpore čebelarskih društev. Kandidaturi mora priložiti svojo kratko predstavitev-CV s portretom, vizijo razvoja slovenskega čebelarstva ter program vodenja in delovanja ČZS v okvirnem obsegu ene A4 strani ( 4000 znakov s presledki ).
Pravočasno prispele kandidature s prilogami bomo objavili v Slovenskem čebelarju štev. 2/2024.
Kandidatke/kandidati za predsednico/predsednika ČZS naj svoje kandidature pošljejo na naslov ČZS do najkasneje 16.01.2024.

 
Prosimo, da se držite določenih rokov in predlagajte svoje kandidate na vašem območju.
 
Hvala za sodelovanje in lep pozdrav.
 
Barbara Dimc