Stanja na javnih razpisih za čebelarje

21.07.2023 10:47:22
Ekonomika

Sporočamo stanja na javnih razpisih za čebelarje do 21. julija 2023.

  • Na javnem razpisu za podintervencijo Sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2023, je oddanih 88 vlog, s skupnim zneskom zaprošenih sredstev 200.478 evrovNa javnem razpisu je razpoložljivih 263.852,80 evra.
  •  
  • Na javnem razpisu za podintervencijo Sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2023 je oddanih 30 vlog, s skupnim zneskom zaprošenih sredstev 38.100 evrov. Na javnem razpisu je razpoložljivih 173.364 evrov.
  •  
  • Na javnem razpisu za podintervencijo  Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu v programskem letu 2023 je oddanih 15 vlog, s skupnim zneskom zaprošenih sredstev 1.667 evrov.  Na javnem razpisu je razpoložljivih  11.960 evrov.
  •  
  • Na javnem razpisu za podintervencijo  Subvencioniranje vzreje čebeljih matic razpis v programskem letu 2023 je oddanih 9 vlog. Na javnem razpisu je razpoložljivih  88.815 evrov.

Na ostalih odprtih javnih razpisih: Sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov, Sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne pridelavo rastlin, Podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov, Promocija čebelarstva, Vzdrževanje čebelnjakov in čebeljih družin za prenos znanja v čebelarstvu zaenkrat še ni oddana nobena vloga.

 

Na vseh javnih razpisih so zaenkrat razpoložljiva sredstva še na voljo!
 

Vlagatelje pozivamo, da vlogo oddajo čimprej in z oddajo ne odlašajo do zadnjega dne. Zadnji dan za oddajo vlog je 31. julij do 23.59 ure. Za e-oddajo se šteje, da je vloga dejansko oddana na Agencijo!