Stanje rastlin z dne 20.7.2023

20.07.2023 22:28:07
Napoved medenja
Teden dni je za nami in ponovno gledamo katastrofalne slike in prizore iz narave. Tokrat celo hujše kot pred tednom dni. Letos je to vreme neizprosno, poleg tega, da je že pašna sezone bila oz. je zelo slaba nam še ujme povzročajo škodo na samih čebelnjakih, panjih in čebelah. Vsem čebelarjem, ki ste utrpeli škodo, vam želim čim prejšnjo sanacijo le te.
Pogled na vremensko napoved za prihodnje dni in teden pa tudi nam optimistom ne obeta.
 
Ampak kljub nevihtnemu stanju so hojevi sestoji v notranjosti Slovenije, na Javornikih, Trnovskem gozdu, Hrušici in Loški dolini še kar dobro odnesli. Bili je prisoten dež in veter, vendar ni bilo izrazite toče. Zato pričakujem v prihodnjih dneh, če ne bo močnejših padavin, spet pozitivno stanje tehtnic. Manj obetajo Ribniško, Kočevsko in Pohorsko območje saj so utrpeli močne nalive s točo in vetrom. Zato moramo počakati v kakšni meri se je zelena hojeva uš obdržala in koliko še lahko ponudi.
Na območju južnega dela Javornikov (Sviščaki, Snežnik, Mašuna) polege zelene hojeve ušice beležimo prisotnost sivozelene ušice na smreki. Tudi pokapana podrast pod smrekami to izkazuje. Zaradi tega med v panju kristalizira. V kolikšni meri je ta kristalizacija izražena je zelo odvisno od posamezne čebelje družine. Predvsem od tega kateri vir intenzivneje izkorišča. Poleg tega še vedno opazimo zelo selektivno medenje hoje, kar tudi vpliva na vir izkoriščanja paše, ali se čebele orientirajo na smreko ali hojo. So hojeva drevesa, ki so zelo dobro pokapana in drevesa, ki pokapanosti ne izkazujejo. Ravno to vreme pa ne vpliva ugodno na razvoj uši in močnejši razvoj populacije na posameznem območju.
Potrebno je omeniti tudi, da se naravni sovražniki ušic dobro množijo in jih ob vsakem pregledu vidim in slišim v večji meri.
Poleg same gozdne paše pa se čebele sedaj lahko pasejo tudi na otavi, predvsem deteljah, dober vir paše je tudi gozdna podrast, ki ob letošnjem mokrem letu še toliko bolje cveti in ob ugodnem vremenu tudi medi. Niso to viri, ki bi ponudili pašo je pa vsaj nekaj kar zaposluje čebele in omogoča vir cvetnega prahu.  
Na območju vzhoda in juga države cveti nedotika z cvetenjem začenjaj tudi rozga. Na njivskih površinah, kjer je bila ajda sejana kot glavni posevek cveti tudi ajda. Teh površin sicer ni veliko, so pa dobrodošla. Sedaj se seje ajda kot dopolnilni posevek, koliko bo takšnih površin bomo pa še videli, ko bo sejanje zaključeno.
Pogosto si rečem, da v prihodnjih dneh in tednu bo pa vreme bolje, vendar teh dni in tednov v letošnji sezoni zmanjkuje. Smo v zadnji tretjini julija in približujemo se začetku priprav čebeljih družin na zimske dni. Zato vsi, ki niste v bližini hojeve paše oz. čebele niste peljali na ta vir paše, začnite z pripravo čebel na prihodnje leto. Sedaj je zadnji čas za sanacijo (združevanje, ometanje) slabih družin, čas za zadnje menjave matic, borbo proti varoji in zagotavljanju zadostnih zalog hrane.
 
Naj medi in vsem želim čim manj vremenskih neprilik.
 
Aleš Bozovičar, ONS