MKGP predstavili slabo letino in sklep UO

19.07.2023 13:56:23
Predsednik
ČZS se je pred dnevi sestala z vodstvom MKGP. Predstavili smo letošnjo slabo sezono . Končna ocena sezone bo kot vsa leta po 15. 8.

MKGP smo predstavili sklep UO ČZS:

Čebelarska zveza Slovenije si že skoraj 20 let prizadeva, da skupaj z državno najde zakonske podlage za sistemsko pomoč čebelarjem. Na Čebelarski zvezi Slovenije imamo dva konkretna predloga. Zavedati se moramo, da danes čebele brez pomoči čebelarjev preprosto ne morejo preživeti. Prvi predlog gre v smer sistemske podpore vsem čebelarjem za vse družine. Da se vsem čebelam prizna opraševalni servis, ki ga ocenjuje stroka v Sloveniji na več kot 110 milijonov evrov letno. Od tega bi bilo treba letno nameniti rejcem čebel 2–3 %. Drugi predlog pa gre v smer sistemske pomoči čebelarjem, ki od te panoge živijo. Tem čebelarjem je treba ob slabih letinah omogočiti preživetje, zato je nujna pomoč v smislu zmanjšanja dajatev in prispevkov ter finančne pomoči. Brez pomoči države ob slabih letinah je poklicno čebelarjenje obsojeno na propad!