​Pregled stanja na južnem delu Pohorja, 11.7.2023

11.07.2023 17:30:01
Napoved medenja
Danes smo pregledali stanje rastlin na območju Zreškega, Bistriška in Slivniškega Pohorja. Trenutni donosi, ki jih ta območja prikazujejo gredo na račun pozne lipe in kostanja, ki v višjih legah še cvetita. Predvidoma bosta do konca tega tedna, če jih le dež ne bo ponovno opral.
Poleg tega smo na celotnem območju nad višino 600m nad morjem opazili sivozeleno smrekovo ušico. Trenutno čebele ta vir ne zanima, saj imajo še nekterno pašo. Mana, ki jo te uši izločajo lahko hitro kristalizira že v samem panju, ampak jo trenutno pa jo ne opažamo v taki meri, da bi bila bojazen za to.
 
Poleg tega smo predvsem na Zreškem in v manjši meri na Bistriškem delu Pohorja opazili zeleno hojevo ušico. Na posameznih mestih je pod hojami kar polito s mano, ki jo izloča. Zanimivo, da podobno sliko z izločanjem in prisotnostjo ušice za enkrat opažamo tudi v ostalih delih Slovenije, kjer jo beležimo (Lokacije navedene že v prejšnjih poročili). Lahko že drevo 10 m od dobre pokapanosti ne izkazuje kapljic pod hojevimi drevesi. Pričakujemo, da se bo uš razvile tudi na ta drevesa, če bodo le pogoji dobri. Zato vas naj ocena, ko pregledujete pokapanost ušic ne zavede in preverite širše območje okoli svojega stojišča.
Izločki, ki smo jih beležili so bili danes strjeni in sladki. Opažamo, da se kar hitro posušijo kar je za temperature, ki jih imamo kar pričakovano. Najboljše izločanje je zjutraj in v večernem času, ko so temperature nižje in sonce ni več tako močno. Zato smo opazili čebele, ki so mamine kapljic kar lizale na samih iglica oz. listih, ki so na nižje ležečih vejah ali podrasti.
Za samo uš na hoji bi bil četrtkov dež dobrodošel. Ob pogoji, da ne bo močnejših nalivov in neurji. Če pa pogledamo stanje kostanja in hoje pa lahko dež še za kakšen dan počaka.
Kakšno bo izkoristek hoje bomo dobro videli v prihodnjem tednu, ko lipa in kostanj dokončno končata z cvetenjem.         
 
Naj medi.
 
Aleš Bozovičar, ONS