​Pregled stanja na območju gozdov osrednje Slo. In Trnovskega gozda, 22.6.202

22.06.2023 22:30:47
Napoved medenja
Danes smo pregledali gozdove na območju Krima, Ljubljanskega vrha, Logaške planote, Cerknice, Postojne, Hrušice in Trnovskega gozda. Na vseh območjih je prisotna zelena hojeva ušica, ki na posameznih mestih že intenzivno izloča. Iz med naštetih lokacij težko izpostavimo bolje ali slabše lege. Boljšo sliko s donosi iz hoje bomo videli šele, ko odcveti lipa katero čebele sedaj intenzivno obiskujejo.  Takšno stanje hoje kot smo jo deležni sedaj smo čakali že kar nekaj let in glede na napoved lahko pričakujemo, da se bo izločanje v prihodnjih tedni še nadaljevalo. Ob ugodnih pogojih se bo uš še razširila v višje lege in tudi nižje, saj sedaj dobro izloča predvsem v srednjih legah teh območji.
Smo pa danes na območju Trnovskega gozda opazili nekoliko več trepetavk. To so ene izmed naravnih sovražnikov ušic, ki lahko močno vplivajo na populacijo ušic in upajmo, da se ne razvijejo prehitro. Ostale do sedaj pregledane lokacije takšnega stanja ne izkazujejo.
Območje kjer izloča hoja je že sedaj veliko zato je dovolj prostora za nameščanje čebel na pašo in je prav, da se stojišča zapolnijo. Na tem mestu zato prosimo za veliko mero strpnosti in sodelovanje med prevaževalci in razporejevalcev čebel na pašo, ker je škoda, da paše ne ostane izkoriščena.
   
 
Naj medi!
Aleš Bozovičar, ONS