V brezplačne analize lahko oddate še CVETNI PRAH, PROPOLIS in MED!

07.07.2023 16:50:50
Varna hrana
Čebelarska zveza Slovenije v okviru javnega naročila »Analiza čebeljih pridelkov« skupaj s partnerji Kmetijskim inštitutom Slovenije, Veterinarsko fakulteto in laboratorijem Neotron, čebelarjem omogoča brezplačne analize čebeljih pridelkov (med, cvetni prah, propolis, vosek).

Analize kakovosti in varnosti čebeljih pridelkov se izvajajo v obliki paketov pri čemer lahko vsak čebelar odda v analizo samo en vzorec medu (pri čemer se sam odloči za paket 1 ali paket 2) IN en čebelji pridelek (paket 3) pri čemer se odloči ali za cvetni prah ali propolis ali vosek (ZA ANALIZO VOSKA NI VEČ PROSTIH MEST).

Vzorec medu in ostalih pridelkov je lahko bil pridelan v letu 2022 ali 2023.
 
Paket 1: Analiza medu na kakovostne parametre po Pravilniku o medu zajema določitev vsebnosti vode, HMF, električne prevodnosti, pelodne slike in senzorične analize.

Potrebujemo najmanj 450 g medu, ki ga vzorči čebelar sam na način, da vzorec predstavlja reprezentativni del celotne serije/lota medu. Med naj bo dostavljen v ustrezni embalaži, ustrezno čist in označen tako kot ga daste v prodajo. Analizirali bomo največ 75 vzorcev medu.
 
Zbiranje vzorcev: Čebelarska zveza Slovenije, vzorce zbiramo do 1.8.2023  
Dodatne informacije: aljaz.debelak@czs.si  (tel. 01 729 61 29)
 
Paket 2: Analiza medu na ostanke kemičnih sredstev za zatiranje varoj (kumafos, timol, razpadni produkti amitraza) in ostankov antibiotikov.

Potrebujemo najmanj 450 g medu, ki ga vzorči čebelar sam na način, da vzorec predstavlja reprezentativni del celotne serije/lota medu. Med naj bo dostavljen v ustrezni embalaži, ustrezno čist in označen tako kot ga daste v prodajo. Analizirali bomo največ 100 vzorcev medu.
 
Zbiranje vzorcev: Kmetijski inštitut Slovenije, vzorce zbiramo do 28.7.2023  
https://www.kis.si/Obvestila/Vabilo_k_oddaji_vzorcev_medu_1_1/

Dodatne informacije: Bojana.Grofelnik@kis.si (tel. 01 2805 172), Veronika.Kmecl@kis.si   (tel. 01 2805 164), Helena.Basa-Cesnik@kis.si (tel. 01 2805 249)
 
Paket 3: Analize cvetnega prahu (osmukanec/izkopanec), propolisa in voska na ostanke kemičnih sredstev za zatiranje varoj (vsebnost kumafosa, timola in metabolitov amitraza)
(ZA ANALIZO VOSKA NI VEČ PROSTIH MEST).

Potrebujemo vsaj 100 g cvetnega prahu ali propolisa ali voska. Vzorec voska mora biti ob oddaji pretopljen. Vzorci morajo biti reprezentativni za posamezno serijo/lot in očiščeni morebitnih primesi.
 
Zbiranje vzorcev: Čebelarska zveza Slovenije, vzorce zbiramo do 21.7.2023  
Dodatne informacije: aljaz.debelak@czs.si  (tel. 01 729 61 29)
 
Vzorcu je potrebno priložiti pristopno izjavo, ki je dobite na spletni strani ČZS pod rubriko varna hrana (za Paket 1 in Paket 3) ali na spletni strani Kmetijskega inštituta (Paket 2).
 
Čebelar prejme rezultate analiz z obrazložitvijo in svetovanjem glede na ugotovljeno.
Vabljeni k sodelovanju!