Izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel

26.05.2023 11:33:59
Tajništvo
Spoštovane čebelarke, spoštovani čebelarji,
 
prihodnji teden veterinarji VF NVI pričnemo z izobraževanji s področja zdravstvenega varstva čebel glede na Uredbo o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta  skupne kmetijske politike 2023-2027.
NOVOST je, da so do izobraževanj upravičeni le udeleženci, ki so že vpisani v register čebelnjakov. Čebelarji boste za izpolnitev evidenčnih listov na izobraževanju potrebovali G-MID številko, zato jo prosimo imejte s seboj.
Vsem do izobraževanj upravičenim čebelarjem, pripada brezplačno potrdilo o udeležbi.
Urnike izobraževanj spremljajte na https://www.vf.uni-lj.si/izobrazevanja-s-podrocja-zdravstvenega-varstva-cebel-v-okviru-uredbe  ali na spletnih straneh ČZS oziroma  se obrnite na pristojnega NVI veterinarja.
 
Se vidimo!
Veterinarji za zdr. varstvo čebel VF NVI