Dan sajenja medovitih rastlin v Preboldu

19.04.2023 9:35:11
Dan sajenja medovitih rastlin
Na "Dan sajenja medovitih rastlin" v soboto, 25. 3. 2023, smo posadili divje jablane okoli društvenega čebelnjaka. S saditvijo smo nadaljevali v ponedeljek, 27. 3. 2023, in posadili še nekaj divjih jablan in divjih češenj.

Posadili smo toliko medovitih dreves, kolikor nam dovoljujejo površina, ki jih imamo na razpolago v okolici društvenega čebelnjaka. Ostale sadike smo razdelili med člane društva in prijatelje, kateri so posadili medovita drevesa v bližini čebelnjakov.

Glede na to da je med in po saditvi močno deževalo upamo, da se bodo drevesa tudi prijela,  da bodo čebele čez nekaj let imele obilo dela pri opraševanju in nabiranju cvetnega prahu in nektarja. Ob koncu zahvala ČZS, donatorjem in sponzorjem za podarjene sadike.


Naj medi! 
ČD Prebold
Gladek Milan

Fotografije: Ivan Lipičnik


Objavil: Tomaž Samec

Fotografije