Dan odprtih vrat slovenskih čebelarjev 2023

11.04.2023 10:27:13
Tehnologija
Dan odprtih vrat slovenskih čebelarjev 
 
Čebela nas spremlja skozi vse življenje. Kot otrokom nam je simbol pridnosti, varčnosti in skrbi za druge. Ko pa odrastemo, občudujemo njeno učinkovitost, socialni red, gospodarnost in učinkovitost. V Sloveniji  nas je več kot 11.000 čebelarjev, ki skrbimo za čebele. Delo s  čebelami  nam predstavlja najboljše zdravilo za vse strese in tegobe, ki jih doživljamo v današnjem hitrem tempu življenju.
 
Slovenija je v svetu poznana kot čebelarsko dežela in je veliko prispevala k svetovnemu čebelarstvu. Prav tako je Slovenija izvorna dežela kranjske čebele, katere lastnosti so mirnost, delavnost in odlična orientacija. V številnih deželah so avtohtone čebele zaradi vnašanja novih pasem z leti izginile, pri nas pa se je avtohtona čebela ohranila vse do dandanes.
 
Vse o čebelarstvu, čebeljih pridelkih  in kako čebele s svojo aktivnostjo  v naravi pomembno vplivajo na proizvodnjo hrane tako za človeka kot tudi za živali, kakor tudi na človekovo zdravje in druge dejavnike življenja , boste lahko zvedeli  na Dnevu odprtih vrat slovenskih čebelarjev.
 
Dan odprtih vrat slovenskih čebelarjev, bo v petek 21. aprila 20223 oziroma se bodo čebelarska društva prilagodila lokalnim praznikom in bodo odprla svoja vrata  po uradno napovedanem datumu.
 
Čebelarska društva bodo poskrbela za izvedbo vseh aktivnostih, slovenske občine pa vabimo k sodelovanju pri promociji dneva odprtih vrat preko svojih lokalnih glasil. Na ta izobraževalni in promocijski dogodek vabimo  osnovne šole, vrtce, splošno javnost in obiskovalce iz ožje in širše okolice čebelarskega društva, ki  predstavlja svojo dejavnost.
 
Na dan odprtih vrat slovenskih čebelarjev bo preko 100 čebelarskih društev obiskovalcem predstavilo  čebeljo družino, njeno bivališče, člane čebelje družine, satje, kjer čebele skladiščijo med in cvetni prah, čebelarske pripomočke in čebelarjeva opravila. Predstavilo bodo pomen medovitih rastlin, glavne paše na posameznem območju in aktivnosti s katerimi lahko vsak posameznik pripomore k ohranitvi čebel. Poudarili bodo pomen kranjske čebele kot pomembne opraševalke za kmetijstvo in pridobivanje hrane. Na predstavitveni stojnici  ali čebelnjaku bodo čebelarji predstavili  čebelje pridelke in izdelke z možnostjo degustacije in nakupa.
 
Vabljeni ste, da z vašim obiskom podprete našo dejavnost  kajti brez čebelarjev, ne bo čebel in posledično vsega, kar čebela s svojim poslanstvom stori za človeka in za ohranjanje okolja.
 
Vlado Auguštin
JSSČ svetovalec specialist  za tehnologijo