Učni čebelnjaki

28.12.2022 11:00:46
Varna hrana
V bližini osnovnih in srednjih šol lahko pogosto opazimo učne čebelnjake z manjšim številom čebeljih družin. S pomočjo teh čebelnjakov lahko šole izvajajo čebelarske krožke in izbirni predmet čebelarstvo. 

Učenci in udeleženci krožkov spoznavajo pomen čebel in drugih opraševalcev za normalno delovanje ekosistemov in naravnega okolja. Z opazovanjem čebel v okolici čebelnjaka jim lahko nazorno prikažemo proces opraševanja in pomen opraševalcev za vzdrževanje biotsko pestrega okolja in pridelavo hrane.
Z opazovanjem in oskrbovanjem čebeljih družin pa spoznavajo biologijo medonosne čebele in vlogo čebelarjev pri ohranjanju naravne in kulturne dediščine. Čebelarji mentorji jim prikažejo varno in odgovorno ravnanje s čebelami, ter jih podučijo o ravnanju ob čebeljem piku.
Učenci spoznajo tudi procese pridobivanja čebeljih pridelkov kot so med, cvetni prah, propolis, vosek in matični mleček. Pri tem spoznajo lastnosti čebeljih pridelkov ter njihovo uporabo v prehranskih, kozmetičnih in farmacevtskih izdelkih. Pomembno je razumevanje, da so varni in kakovostni čebelji pridelki naravni, katerim se nič ne dodaja ali odvzema.

V letošnjem letu so se novega učnega čebelnjaka razveselili učenci OŠ Jurija Dalmatina Krško in OŠ Domžale.

Aljaž Debelak,
Svetovalec za varno hrano
ČZS, JSSČ

Fotografije