RAZPIS NATEČAJA ZA NAJBOLJŠO TEHNOLOŠKO REŠITEV V ČEBELARSTVU ZA LETO 2023

14.11.2022 14:11:02
Tehnologija
Komisija za tehnologijo čebelarjenja in varno hrano pri ČZS ter Javna svetovalna služba v čebelarstvu razpisujeta natečaj za najboljšo tehnološko rešitev v čebelarstvu za leto 2023. V sklopu natečaja se išče najboljša nova tehnološka rešitev na področju čebelarstva, torej na področju panjev, pripomočkov in opreme za delo s čebelami in čebeljimi pridelki ter podobno.
 
Pogoj za sodelovanje je da najkasneje do 1.2.2023 na e-naslov: simon.golob@czs.si. pošljete kratek opis ter fotografije ali videoposnetke vaše izboljšave. Opis naj ne bo daljši od pol A4 strani in naj na kratko zajame glavne lastnosti, način uporabe in namen prijavljene izboljšave.
Vse prejete prijave bo pregledala in na podlagi ocenjevalnih kriterijev (ocenjevalni list se nahaja v prilogi) ocenila komisija ČZS za tehnologijo čebelarjenja in varno hrano.
 
Najboljše rešitve  in njihovi avtorji bodo imeli možnost promocije oziroma predstavitve svojega izdelka na sejmu ApiSlovenija, v reviji Slovenski čebelar, ter v obliki objave in promocijskega videa na spletni strani ČZS.
 
Več informacij o natečaju lahko dobite na tel. št.: 030 604 015 ali na e-naslovu: simon.golob@czs.si.
 
Simon Golob, svetovalec za tehnologijo čebelarjenja pri JSSČ

Povezava do razpisa

REZULTATI PREJŠNJIH RAZPISOV: 
Natečaj najboljših tehnoloških rešitev 2022- promocijski video
Natečaj najboljših tehnoloških rešitev 2021- promocijski video
Natečaj najboljših tehnoloških rešitev 2020- promocijski video