Javljanje števila čebeljih družin

14.11.2022 9:25:52
Varna hrana
Na povezavi https://storitve-mkgp.gov.si/dad/sir_javno/w_apis_census.startup, je potrebno do 1.12.2022 javiti število čebeljih družin. V število čebeljih družin je potrebno prišteti tudi število rezervnih čebeljih družin.

V obrazec je potrebno vnesti število čebeljih družin za datuma 15.4.2022 in 31.10.2022.

Število čebeljih družin je potrebno sporočiti tudi v primeru, če s strani ministrstva ne dobite poziva za priglasitev števila čebeljih družin. Poročanje števila čebeljih družin je predpogoj za sodelovanje na javnih razpisih. Podatki so ključni tudi zaradi spremljanja premikov čebeljih družin, določitev območij s hudo gnilobo, finančnih povračil, nepovratnih sredstev itd.