Znane podpore za ekološko čebelarjenje

03.10.2022 10:19:22
Tehnologija
Vlada RS je na seji dne 28. 9. 2022 potrdila predlog Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo, kjer je opredelila tudi podpore  za intervencijo Ekološko čebelarjenje. Podpora je letna in krije dodatne stroške in izgubo dohodka zaradi prevzete obveznosti. Podpora znaša 20 % višine podpore, izračunane po modelni kalkulaciji, dodeli pa se za izvajanje praks ekološkega kmetovanja in za preusmeritev v prakse ekološkega kmetovanja.
Pri določanju deleža kritja dodatnih stroškov in izpada dohodka je upoštevana višina sredstev namenjenih intervenciji Ekološko čebelarjenje okviru Strateškega načrta 2023–2027, ocena predvidenega števila upravičencev, ki se bodo vključili v internacijo in zagotavljanje ustrezne stopnje podpore glede na tekoče programsko obdobje (plačila bodo v okviru Strateškega načrta 2023–2027 precej višja).
Izvajanje praks ekološkega čebelarjenja
§ čebelje družine od 5 do 10: 273 EUR na nosilca kmetijskega gospodarstva;
§ čebelje družine od 11 do 20: 545 EUR na nosilca kmetijskega gospodarstva;
§ čebelje družine od 21 do 30: 909 EUR na nosilca kmetijskega gospodarstva;
§ čebelje družine od 31 do 40: 1.272 EUR na nosilca kmetijskega gospodarstva;
§ čebelje družine od 41 do 50: 1.636 EUR na nosilca kmetijskega gospodarstva;
§ čebelje družine od 51 do 75: 2.272 EUR na nosilca kmetijskega gospodarstva;
§ čebelje družine nad 76 do 100: 3.181 EUR na nosilca kmetijskega gospodarstva;
§ čebelje družine od 101 do 150: 4.544 EUR na nosilca kmetijskega gospodarstva;
§ čebelje družine od 151 do 200: 6.361 EUR na nosilca kmetijskega gospodarstva;
§ čebelje družine od 201 do 300: 9.088 EUR na nosilca kmetijskega gospodarstva;
§ čebelje družine nad 301: 14.540 EUR na nosilca kmetijskega gospodarstva;
Preusmeritev v praske ekološkega čebelarjenja:
§ čebelje družine od 5 do 10: 294 EUR na nosilca kmetijskega gospodarstva;
§ čebelje družine od 11 do 20: 588 EUR na nosilca kmetijskega gospodarstva;
§ čebelje družine od 21 do 30: 981 EUR na nosilca kmetijskega gospodarstva;
§ čebelje družine od 31 do 40: 1.373 EUR na nosilca kmetijskega gospodarstva;
§ čebelje družine od 41 do 50: 1.765 EUR na nosilca kmetijskega gospodarstva;
§ čebelje družine od 51 do 75: 2.451 EUR na nosilca kmetijskega gospodarstva;
§ čebelje družine nad 76 do 100: 3.432 EUR na nosilca kmetijskega gospodarstva;
§ čebelje družine od 101 do 150: 4.903 EUR na nosilca kmetijskega gospodarstva;
§ čebelje družine od 151 do 200: 6.864 EUR na nosilca kmetijskega gospodarstva;
§ čebelje družine od 201 do 300: 9.805 EUR na nosilca kmetijskega gospodarstva;
§ čebelje družine nad 301: 15.688 EUR na nosilca kmetijskega gospodarstva;
Podpora se dodeli na nosilca kmetijskega gospodarstva
 
 vir: 

STRATEŠKI NAČRT SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE 2023–2027