Gostitev medene kraljice na prireditvah regijskih zvez in društev

26.09.2022 16:48:56
Tajništvo
Medena kraljica opravlja vlogo promocije slovenskega čebelarstva in seznanjanja javnosti o koristnosti in pomembnosti čebelarstva ter uživanja čebeljih pridelkov. Glavno obveznost medene kraljice predstavlja udeleževanje javnih prireditev širšega pomena, ki jih bo organizirala ČZS; na voljo je tudi za promocijo čebelarstva na prireditvah regijskih zvez ali društev po predhodnem dogovoru s ČZS.
Kontaktna oseba: Tadej Pavković, tel.: 030/604 660 in 01/7296 114 oz. e-naslov: tadej.pavkovic@czs.si. Gostitelji medeni kraljici krijejo potne stroške (na dan objave 0,43 EUR na kilometer) na podlagi veljavnih potnih stroškov in morebitne nočitve neposredno na račun medene kraljice Tadeje Vidmar.

ČZS