APISLOVENIJA V MALEM

20.09.2022 13:54:48
Tehnologija
V četrtek, 29. septembra 2022, bo z začetkom ob 16. uri v Čebelarskem centru na Brdu pri Lukovici potekala APISLOVENIJA V MALEM. Tokratna tematika bo osredotočena na tehnologijo čebelarjenja.  

Osrednje  predavanje bo izvedla prof. dr. Ivana Tlak Gajger s temo Preventivni ukrepi za preprečevanje  bolezni čebel. 

Dr. Tlak- Gajger  je predstojnica Oddelka za biologijo in patologijo rib in čebel na Veterinarski fakulteti v Zagrebu, kjer je zaposlena kot izredna profesorica. Poleg dejavnosti v znanstveno-raziskovalnem delu, je aktivna tudi kot predavateljica. V Sloveniji je bila v preteklosti  s svojimi odličnimi predavanji, kar nekajkrat gost na strokovnih posvetih.  Je tudi vodja akreditiranega nacionalnega laboratorija za bolezni čebel APISlab in sodeluje pri opravljanju strokovnega in ambulantnega dela v terenskih razmerah. Je soavtorica dveh priročnikov: Veterinarski priročnik in Dobra veterinarska praksa v čebelnjaku. Predavanje bo v hrvaškem jeziku.

Po osrednji temi bo  Simon Golob  svetovalec specialist za tehnologijo čebelarjenja predstavil  Tehnologijo  čebelarjenja za pridobivanje medu v satju in cvetnega prahu v satju.   Tu gre  za način pridobivanja medu, ki v zadnjem času pridobiva vse večjo veljavo in predstavlja priložnost za dodatno ponudbo čebelarjev.

Vljudno vabljeni
ČZS, JSSČ