Zbiramo predloge za program 2023

11.09.2022 12:36:34
Predsednik
Čeprav smo šele v septembru pa mora ČZS program dela za 2023 pripraviti do 15. oktobra.
Vsaka konstruktivna ideja za izboljšanja dela ČZS je dobrodošla, zato Vas prosim, da svoje predloge za izboljšanje programa ČZS pošljete na nocb@czs.si do 1. oktobra.
Že vnaprej hvala!
Boštjan Noč