Vodenje sledljivosti čebeljih pridelkov

12.08.2022 10:35:38
Varna hrana
Med in ostali čebelji pridelki, ki jih dajemo v promet moramo čebelarji označiti po veljavni zakonodaji in hkrati voditi tudi njihovo sledljivost. Sledljivost čebelarji moramo voditi tudi v primeru, ko čebelje pridelke samo podarimo. Pri tem je potrebno biti tudi pozoren, da so čebelji pridelki kakovostni in tudi varni.

Za vodenje sledljivosti si beležimo datum točenja, lokacijo točenja, količino pridelanega medu in označimo serijo medu oz. ostalih čebeljih pridelkov. Serijo posameznega čebeljega pridelka moramo zabeležiti tako v zapiskih, na skladiščnih posadah in na maloprodajni embalaži, če roka uporabnosti na nalepki nismo zapisali z besedo ˝uporabno najmanj do˝ in sledi točen datum (dan, mesec in leto).

Pri vodenju sledljivosti moramo vedeti tako, koliko čebeljega pridelka posamezne serije smo že prodali in koliko ga imamo še na zalogi. Za vodenje sledljivosti lahko uporabimo obrazec št. 3: Zagotavljanje sledljivosti, ki je v Smernicah dobrih higienskih navad v čebelarstvu.

Z označevanjem serije bodimo tudi pozorni, da jo označimo z veliko črko »L«. Kako bomo označili posamezno serijo pa je prepuščeno vsakemu čebelarju. Pomembno pri tem je, da vemo, kaj pomeni posamezna serija, da je enoznačna in da jo zapišemo v zapisnik. Pri tem pa ne pozabimo, da od vsake serije shranimo po en reprezentativen vzorec čebeljega pridelka. S tem bomo imeli v skladišču vzorec, ki ga lahko uporabimo kot proti vzorec za analize v primeru pritožb. Čebelarji pri tem imamo tudi možnost, da svoje čebelje pridelke dajemo v analizo in se s tem prepričamo o svoji čebelarski praksi.

Torej pri dajanju čebeljih pridelkov v promet moramo čebelarji poskrbeti, da so označeni po veljavni zakonodaji in da tudi vodimo njihovo sledljivost. Več si lahko preberete na povezavi Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu ali obiščete v jesenskem času predavanje pod enakim naslovom. Seveda pa smo vam za dodatne informacije na voljo tudi svetovalci za varno hrano pri Javni svetovalni službi v čebelarstvu.
 
Pripravil:
Tomaž Samec