Opozorilo s strani MKGP glede kandidiranja na razpisu za sofinanciranje zdravil,

05.04.2022 15:27:06
Ekonomika
25. marca je bil objavljen Javni razpis za sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje v programskem letu 2022. Delež sofinanciranja zdravil znaša do 70% skupne vrednosti oz. največ 6€ brez vštetega DDV na čebeljo družino. Na razpis se lahko prijavijo čebelarji z vključenostjo v ekološko kontrolo čebelarjenja in ostali čebelarji. 
 
MKGP opozarja, da je v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje v programskem letu 2022 možno sofinanciranje le tistih zdravil, ki so navedena na seznamu točke 5.3 javnega razpisa. Sofinanciranje ni možno uveljavljati za zdravila, ki niso navedena na seznamu (npr. Oxybee in FormicPro) oziroma za zdravila, ki se bodo lahko na novo prodajala v Republiki Sloveniji.
 
5.3 Seznam sofinanciranih zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje in najvišja višina priznanih stroškov nakupa posameznega zdravila sta določena v Prilogi 4, ki je sestavni del Uredbe.

 
Seznam zdravil Vrednost
(EUR/kos, brez DDV)
 
 
 
1 API-Bioxal 886mg/g topni prašek za medonosne čebele, oksalna kislina v obliki dihidrata, 35 g 9,95  
2 API-Bioxal 886mg/g topni prašek za medonosne čebele, oksalna kislina v obliki dihidrata, 175 g 45,03  
3 API-Bioxal 886mg/g topni prašek za medonosne čebele, oksalna kislina v obliki dihidrata, 350 g 61,68  
4 APILIFE VAR trak za čebeljo družino za medonosne čebele 2,35  
5 Formivar 85 1L (85 % mravljična kislina) 13,19  
6 Formivar 60 1l (60 % mravljična kislina) 11,78  
7 MAQS (mravljična kislina na nosilcu), 20 trakov 60,67  
8 Oxuvar, oksalna kislina 5,7 % dihidrat, 275 g 10,90  
9 Oxuvar, oksalna kislina 5,7% dihidrat, 1 000 g 32,92  
10 Thymovar 2x5 panjskih trakov 17,75  
11 VarroMed, 555 ml 28,78  
12 Apifor, 1 l, 60 % mravljična kislina 11,74  
13 Apifor, 5 l, 60 % mravljična kislina 41,79  
 Razpisna dokumentacija in vloga na razpis: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-ukrep-sofinanciranje-zdravil-dovoljenih-v-ekoloskem-cebelarstvu-za-zatiranje-varoje-v-programskem-letu-2022/

Tina Žerovnik,
svetovalka za ekonomiko čebelarstva