Spletna predavanja Apitehnični ukrepi in Tehnologija čebelarjenja z listovnimi

01.02.2022 10:00:58
Tehnologija
Spletna predavanja Apitehnični ukrepi in Tehnologija čebelarjenja z listovnimi panji
Predavanja na temo tehnologije čebelarjenja (Apitehnični ukrepi in Tehnologija čebelarjenja z listovnimi panji ; Predavatelj. Simon Golob) se bodo izvajala tudi v mesecu februarju.
4. feb. 9.00 Apitehnični ukrepi Simon Golob spletno predavanje po Zoomu https://forms.gle/yznwVuuLMp3ZZmCo9
15. feb. 18.00 Tehnologija čebelarjenja z AŽ-panji Simon Golob spletno predavanje po Zoomu https://forms.gle/YQcr5qS4MAnHSAGw8
18. feb. 17.00 Apitehnični ukrepi Simon Golob spletno predavanje po Zoomu https://forms.gle/cLda73m6Hodmjtya9
21. feb. 10.00 Tehnologija čebelarjenja z AŽ-panji Simon Golob spletno predavanje po Zoomu https://forms.gle/xedmtzREEzZoqoVp8
* Na spletno predavanje se lahko prijavite v spletnem obrazcu na povezavi pri posameznem predavanju. Za izvedbo posameznega predavanja mora biti prijavljenih najmanj 30 oseb. Ob vstopanju v Zoom morate obvezno vpisati veljaven elektronski naslov ter ime in priimek (uradno) ter druge podatke. Brez teh podatkov ne moremo zabeležiti udeležbe v sistem vodenja evidence o opravljenih usposabljanjih! Za potrdilo o opravljenem usposabljanju iz apitehničnih ukrepov in OSNOVNIH smernic dobrih higienskih navad v čebelarstvu po spletu sta potrebna prisotnost večino časa (se preverja) in opravljanje obveznega preverjanja znanja. Pridržujemo si pravico, da iz objektivnih razlogov urnik naknadno dopolnimo, spremenimo ali usposabljanja nadomestimo s spletnimi predavanji. Redno spremljajte posodobitve urnika usposabljanj na spletni strani ČZS.
 
 Simon Golob
Svetovalec specialist za tehnologijo čebelarjenja