Zagotovili že preko 30.000 medovitih dreves!

20.01.2022 11:46:36
Predsednik
Zagotovili že preko 30.000 medovitih dreves!
Dobra 2 meseca je še do dneva sajenja medovitih rastlin. Do sedaj smo na ČZS zagotovili donatorje in sponzorje za več kot 30.000 medovitih dreves (brez Zavoda za gozdove), ki jih bomo razdelili zainteresiranim. Kontakt je Tomaž Samec, vodja projekta.
Projekt se širi tudi izven naših meja.
Skratka čaka nas kopanje lukenj….