Enkratni solidarnostni dodatek za čebelarje

14.01.2022 13:00:45
Ekonomika
V sredo, 29. 12. 2021, je bil v Uradnem listu RS št. 206/21 objavljen Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covid-19 (PKP10). Zakon je podlaga za izvedbo izplačila enkratnega solidarnostnega dodatka za izboljšanje socialnega položaja oseb, ki imajo nizke dohodke in so glede na ogroženo starostno skupino najbolj izpostavljene nevarnostim epidemije.

Upravičenci so tudi čebelarji, ki so na dan 30. 12. 2021:
  • -dopolnili 65 let starosti,
  • -nosilci oziroma člani kmetije, skladno z zakonom, ki ureja kmetijstvo,
  • -imeli stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
  • -niso prejeli solidarnostnega dodatka za upokojence v skladu z 68. členom zakona in
  • -katerih obdavčljivi dohodki po ZDoh-2 za leto 2021, preračunano na mesec, niso presegli zneska 591,20 eurov.
Rok za oddajo vloge (v priponki) je 31. januar 2022. Vlogo za enkratni solidarnostni dodatek za izboljšanje socialnega položaja oseb, izpolnite čitljivo in z velikimi tiskanimi črkami ter pošljite priporočeno po pošti na MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Dunajska 22, 1000 Ljubljana s pripisom: »VLOGA ZA ENKRATNI SOLIDARNOSTNI DODATEK« ali elektronsko na elektronski poštni predal gp.mkgp@gov.si s skeniranim podpisom. Višina enkratnega solidarnostnega dodatka znaša 150€.

Povezava do zakona: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8506  
Povezava do objave na spletni strani MKGP: Enkratni solidarnostni dodatek za izboljšanje socialnega položaja oseb | GOV.SI

Tina Žerovnik, 
svetovalka za ekonomiko čebelarjenja