Predstavitev vsebin čezmejnega projekta Bee-diversity (INTERREG Italija – Slo

12.11.2021 15:25:53
Izobraževanje
Izboljšanje biotske raznovrstnosti z inovativnim upravljanjem ekosistemov in spremljanjem dejavnosti čebel, je celo ime projekta, ki je sofinanciran z evropskimi sredstvi za regionalni razvoj programa Interreg. Kot pove že akronim projekta (BEE-DIVERSITY) je naš namen povezati podatke o biotski raznovrstnosti, s stanjem čebeljih družin, da bi lahko s pomočjo analize čebeljih pridelkov določali biotsko pestrost okolja in s tem ažurno spremljali spremembe v okolju. Torej namen projekta je s pomočjo čebel določiti biotsko raznovrstnost in stanje okolja. Čebele so odlične vzorčevalke in na njih se hitro odrazijo spremembe v okolju. Naša pilotna območja, kjer spremljamo čebele so v treh tipih kmetijske krajine za katere bomo rezultate primerjali med seboj in izdelali oceno vpliva posameznega okolja na čebele in biotsko pestrost. Na podlagi ocene bomo lahko izdelali model za upravljanje biotske raznovrstnosti, ki bo prenosljiv drugod po Evropi. Poleg zbiranja podatkov in analize teh, je namen projekta tudi širiti znanja o dobrih praksah, ki ugodno vplivajo na biotsko raznovrstnost v kmetijski krajini. Znanje brez deljenja je brez vrednosti in bi radi s čebelarji delili rezultate, ugotovitve in dobre prakse za biotsko pestrost. Projekt enako poteka tudi na strani italijanskih partnerjev.
PODROBNEJŠA PREDSTAVITEV SE NAHAJA V SPODNJI PRILOGI.
Tina Porenta, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo