16. oktobra obeležujemo Svetovni dan hrane: »Naša dejanja, naša prihodnost«

15.10.2021 14:10:08
Varna hrana

»Naša dejanja, naša prihodnost« je letošnje geslo ob svetovnem dnevu hrane. Hrana na naših krožnikih nikakor ni samoumevna. Zagotavljanje prehranske varnosti države pa je vedno aktualno politično in strateško vprašanje. 

Hrana predstavlja glavni vir življenjske energije in je nezamenljiva dobrina. Z domačo pridelavo tudi v Sloveniji ne pokrijemo zadostnih potreb po kmetijsko živilskih proizvodih, zato je potrebno hrano uvažati iz drugih držav. Pri tem je izredno pomembno, da potrošniki vemo od kje uvožena hrana izvira. Z nedavno pobudo Čebelarske zveze Slovenije, ki je bila preko Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano že obravnavana na nivoju EU, glede označevanja porekla medu, želimo zagotoviti, da bodo potrošniki medu dobili natančne informacije o njegovem poreklu. Trenutna zakonodaja  ne omogoča potrošniku natančnega prepoznavanja porekla medu, ki prihaja na naše trgovske police iz drugih držav, saj se zapis porekla lahko označi tudi kot »mešanica medu iz držav, ki niso članice ES« ali »mešanica medu iz držav članic ES in držav, ki niso članice ES«. Pobudo o označevanju natančnega porekla medu v primeru mešanic so podprle tudi številne druge evropske države. Konkretnejše zaključke pa pričakujemo v naslednjem letu.

Vsekakor pa ima uživanje domače, lokalno pridelane hrane številne prednosti. Na splošno nam zagotavlja državno varnost v obdobju ekonomskih in drugih kriz, saj smo manj odvisni od zunanje trgovine in uvoza živil, zagotavlja ohranjanje podeželja in delovnih mest na podeželju ter varovanje okolja in ne nazadnje tudi ohranjanje zdravja prebivalcev zaradi uživanja kakovostnejše hrane. Lokalno pridelana hrana pride tako rekoč neposredno na naš krožnik in ni izpostavljena dolgim transportnim potem, saj s tem živila izgubljajo svojo biološko vrednost. Zaradi kratkih transportnih poti se v živilih predvsem v sadju in zelenjavi ohranijo vitamini in ostale bioaktivne snovi, ki krepijo naš organizem. Tudi kakovost čebeljih pridelkov se z dolgimi transportnimi potmi in nepravilnim skladiščenjem občutno slabša, zato je najbolje, če jih uživamo čim bolj sveže in iz domačega okolja. Kratke transportne poti predstavljajo tudi manjše obremenitve za naše okolje glede sproščanja toplogrednih plinov, ki nastajajo zaradi transportov hrane, potrebne pa je tudi manj embalaže. Z uživanjem lokalno pridelanih živil izražamo podporo lokalnim proizvajalcem oz. domačemu gospodarstvu, saj prispevamo delček k ohranjanju delovnih mest in poseljenosti na podeželju. Uživanje domače hrane je neposredno povezano tudi z varovanjem in ohranjanjem okolja v katerem živimo.

Svoj delček v celotni verigi oskrbe s hrano prispevajo tudi vsem dobro poznane opraševalke številnih rastlin - čebele. Od zadostnega opraševanja čebel so v največji meri odvisna sadna drevesa, poljedelske kulture pa tudi vrtnine. Nenazadnje tudi čebelji pridelki predstavljajo zdravo in hranljivo hrano.

Naš odnos do hrane mora biti vzgled, ki ga dajemo našim zanamcem, saj je od tega odvisno kakšna bo naša in njihova prihodnost. Obnašajmo se spoštljivo do hrane, uživajmo lokalno pridelano hrano in prehranjujmo se trajnostno. Hrana je dragocena dobrina.


dr. Nataša Lilek, svetovalka za zagotavljanje varne hrane
Foto: arhiv ČZS