NPK apiterapevt

25.08.2021 8:09:47
Varna hrana
Obveščamo vas, da je na spletni strani https://www.nrpslo.org/baze-podatkov/iskalnik/preverjanja  objavljen termin preverjanja in potrjevanja za poklicni standard apiterapevt/apiterapevtka.
 
Pridobljena Nacionalna poklicna kvalifikacija pomeni usposobljenost za opravljanje določenega poklica. NPK vam omogoča, da vaša neformalno pridobljena znanja potrdite ter ne izgubljate dragocenega časa za učenje tistega, kar že znate.
 
Zavod Karnika ter Biotehniška šola Maribor sta razpisala roke za preverjanja in potrjevanja za poklicni standard apiterapevt/apiterapevtka, ki so objavljeni na spletni strani www.nrpslo.org/baze‑podatkov/iskalnik/preverjanja. Pridobljena nacionalna poklicna kvalifikacija pomeni usposobljenost za opravljanje določenega poklica.
V Zavodu Karnika prijave za NPK apiterapevt zbirajo do 10. oktobra 2021 po e-pošti: info@karnika.si ali na naslov: Zavod Karnika, Vrtna ulica 24, 4294 Križe. Pregled portfolija bo 18. oktobra 2021, preverjanje znanja pa 25. oktobra 2021.
Na Biotehniški šoli Maribor zbirajo prijave do 20. oktobra 2021 po e-pošti:kristina.dolinar-paulic@guest.arnes.si  ali na naslov: Biotehniška šola Maribor, Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor. Pregled portfolija bo 10.11.2021, preverjanje znanja pa 17. 11 2021.
Prijavnici na preverjanja in potrjevanje NPK apiterapevt, ki je objavljena tudi na spletni strani ČZS (www.czs.si/objave_podrobno_czs/11772), je treba priložiti dokazila o izpolnjevanju posebnih, vstopnih pogojev, to je izobrazba najmanj na ravni SOK 4 (Slovensko ogrodje kvalifikacij), štiriletna srednja šola katere koli smeri. Plačilo stroškov (236,00 EUR za preverjanje in potrjevanje NPK) določa veljavni Pravilnik o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Ur. l. RS, št. 67/15 in 182/20).

Andreja Kandolf B.
Svetovalka za zagotavljanje varne hrane