Čebelarji na nadomestnem Tradicionalnem slovenskem zajtrku

09.06.2021 11:51:18
Tajništvo
Čebelarji na nadomestnem Tradicionalnem slovenskem zajtrku
 
 
Slovenski čebelarji se bomo v petek, 11. junija 2021 udeležili  nadomestnega Tradicionalnega slovenskega zajtrka. Z veseljem se bomo pridružili  otrokom v šolah in vrtcih in pomagali pri osveščanju otrok  o pomenu čebel in čebelarstva za pridelavo hrane ter o pomenu ohranjanja čistega okolja.
Velikokrat se še sami ne zavedamo, kako pomembno vlogo imajo čebele in kako dragocena je naša dejavnost, ki jo slovenski čebelarji opravljamo z največjo predanostjo in ljubeznijo. Že samo dejstvo, da je kar 2/3 svetovne hrane posredno ali neposredno odvisne od opraševanja čebel, vsem nam nalaga odgovorno in premišljeno ravnanje.
Slovenski čebelarji se zgledujemo po čebelah. Lani je minilo že 14 let od medenega zajtrka, ki je nastal na pobudo Čebelarske zveze Slovenije in 10 let od Tradicionalnega slovenskega zajtrka. Kasnejša oblika je nastala zaradi potrebe po sodelovanju in želji po vključitvi še ostalih sektorjev kmetijstva. S podporo ministrstev in ostalih služb: Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstva za šolstvo in šport, Ministrstva za zdravje, Kmetijsko gozdarskega zavoda Slovenije, Zbornice živilskih in kmetijskih podjetij in Gospodarsko interesnega združenja mlekarstva, pa se je razvil v enega od najpomembnejših in najuspešnejših projektov, ki posredno vpliva tudi na gospodarski sektor.
Ne moremo mimo tega, da poudarimo pomen čebel za pridelavo lokalno pridelane hrane, ki je iz več vidikov boljša od hrane, ki jo uvozimo. Izrednega pomena za ohranjanje našega zdravja in dobrega počutja je prav uživanje lokalno pridelane hrane iz domačega okolja. Takšna živila pridejo tako rekoč neposredno na naš krožnik in niso izpostavljena dolgim transportnim potem, kjer izgubljajo svojo biološko vrednost. Zaradi kratkih transportnih poti se v živilih ohranijo vitamini in ostale bioaktivne snovi, ki krepijo naš organizem in so tudi življenjskega pomena za naše telo.
Vabimo vas, da na spletni povezavi prisluhnete nagovoru predsednika Čebelarske zveze Slovenije g. Boštjana Noča, ki ga je podal pred nadomestnim Tradicionalnim slovenskim zajtrkom:    https://www.facebook.com/bostjan.noc.1/posts/1766433526862306
 
Objavljamo lokacije na katerih bomo zajtrkovali predstavniki vodstva in zaposlenih na Čebelarski zvezi Slovenije:
Boštjan Noč Predsednik ČZS OŠ in vrtec Žirovnica
Lidija Senič Vodja služb ČZS OŠ Dobrna
Stanka Subotič Članica kolegija predsednika OŠ Ivana Kavčiča na Izlakah in PŠ na Mlinšah
Marko Borko Vodja izobraževanja pri ČZS OŠ Janka Modra Dol pri Ljubljani
Simon Golob Svetovalec specialist za tehnologijo čebelarjenja OŠ Stranje in Podružnica Gozd
Nataša Klemenčič Štrukelj Svetovalka specialistka za ekonomiko Vrtec Škofja Loka, enota Bukovica
Andreja Kandolf Borovšak Svetovalka specialistka za varno hrano Vrtec Žalec
Nataša Lilek Svetovalka specialistka za varno hrano OŠ Sostro
Tomaž Samec Svetovalec specialist za varno hrano Vrtec Studenci v Groharjevi ulici Maribor
 
 
Boštjan Noč
Predsednik ČZS