Seznam odobrenih vzrejevalcev v letu 2021

13.05.2021 8:19:14
Tajništvo
Čebelarska zveza Slovenije in Kmetijski inštitut Slovenije sta opravila spomladanski pregled vzrejališč čebeljih matic. Odbrani so bili matičarji in trotarji, ki bodo v letošnji sezoni služili za vzrejo gospodarskih in rodovniških matic. Odobrena je bila tudi plemenilna postaja v Zg. savinjski dolini, zanjo pa bo skrbel g. Tomaž Lesnjak.

Vzrejevalci, ki izpolnjujejo pogoje, določene v
pravilniku in vzrejajo matice pod nadzorom ČZS in KIS so objavljeni na tej spletni podstrani: http://www.kranjska-cebela.si/Si/seznam.php oglaševali pa se bodo, kot običajno, tudi v reviji Slovenski čebelar.

Aktualno ponudbo čebeljih matic najdete na tej povezavi: www.kranjska-cebela.si
Ob tem vas obveščamo, da bodo nekateri vzrejevalci v letošnji sezoni poleg gospodarskih matic vzrejali tudi rodovniške, ki veljajo za najboljši genetski material, ki ga premore Slovenija.

Predlagam, da že sedaj načrtujete koliko čebeljih matic boste zamenjali oz. potrebovali v letošnji čebelarski sezoni, da na seznamu vzrejevalcev najdete vam najbližjega vzrejevalca in se čim prej dogovorite za nakup. Predlagam, da poleg gospodarskih matic, nabavite tudi nekaj rodovniških, ki bodo na voljo od junija dalje.


dr. Peter Kozmus
Strokovni vodja rejskega programa za kranjsko čebelo