Sporočilo za javnost-ČZS zahteva od Slovenije odločen NE!

22.03.2021 11:35:17
Tajništvo
Spoštovani.

Po naših podatkih se bo v tem tednu sestal  Stalni odbor za rastline, živali, hrano in krmo v okviru Evropske komisije.

Ker pripravlja Evropska agencija za varnost hrane EFSA revizijo Smernic o oceni tveganja fitofarmacevtskih sredstev za čebele, želi Evropska komisija pridobiti stališča držav članic glede sprejemljivega zmanjšanja velikosti čebeljih družin, ob upoštevanju pričakovane naravne variabilnosti. Modeliranje  glede rizika je pokazalo, da je naravna variabilnost čebelje družine večja od 7 %, kar je obstoječa vrednost v Smernicah, zato jo hoče EFSA spremeniti. Ker gre za evidentno rahljanje ukrepov za zaščito čebel in ostalih opraševalcev, Čebelarska zveza Slovenije strogo nasprotuje nameravanim spremembam.

Prav zaradi tega Čebelarska zveza Slovenije apelira na vse odločevalce, naj še enkrat premislijo o nameravanih  potezah, ki so v škodo ne samo čebelam, ampak celotni naravi in družbi na sploh.  Čebelarska zveza Slovenije zato od Slovenije, pa tudi drugih držav članic EU, pričakuje in zahteva odločen in popolnoma jasen NE kakršnemu koli zmanjšanju zaščite čebel in drugih opraševalcev!

Čebelarska zveza Slovenije