Štirinajsti natečaj čebelarske fotografije - podaljšan rok

03.02.2021 11:54:01
Tajništvo
ČZS že 14. zapored razpisuje »Natečaj za čebelarsko fotografijo«, ki bo sedmič tudi mednarodni. Letos ga organiziramo v sodelovanju z Občino Ivančna Gorica, saj bo v letu 2021 v Višnji Gori zaživela Hiša kranjske čebele, katere del bo tudi muzej s stalno postavitvijo o kranjski čebeli. Ljubitelje čebelarske fotografije vabimo k sodelovanju na natečaju in s tem k soustvarjanju muzejske razstave. Najboljše fotografije, izbrane po merilih izpovednosti, izvirnosti, tehnične dovršenosti in estetike, bodo razstavljene na stalni razstavi v Hiši kranjske čebele ali uvrščene v fototečno zbirko muzeja. Na natečaju lahko s svojimi avtorskimi fotografijami sodelujejo odrasle fizične osebe iz katere koli države ter učenci osnovnih šol in dijaki srednjih šol iz Slovenije. Natečaj zajema pet tematskih sklopov in poseben šesti tematski sklop:
1. Čebela in rastlinski svet
Fotografije čebel na cvetovih, rastlinah, pred čebelnjakom, v letu s cvetnim prahom na nožicah in dlačicah, čebel pri nabiranju medičine in mane, fotografije medovitih rastlin – smreka, navadna lipa, pravi kostanj, vrba, divja češnja, ivanjščica, travniška kadulja, bela detelja itd.
2. Življenje, biologija in zdravje čebel
Fotografije iz celotnega življenjskega obdobja čebel, osebkov čebelje družine (matic, delavk, trotov) in njihovih opravil, fotografije čebel, kjer so vidni deli telesa, čebele na satju, čebelja gnezda v naravi, čebele v letnih časih: v zimski gruči, rojenje, rop, parjenje, izmenjava medičine ter bolezenska stanja, simptomi itd.
3. Čebelji pridelki in delo čebelarja
Fotografije vseh čebeljih pridelkov v panju ali v fazi pridelave in v fazi predelave oz. v končni embalaži oz. pri postrežbi, uživanju, apiterapiji (med, propolis, matični mleček, vosek, čebelji strup), izdelki iz čebeljih pridelkov, mešanice čebeljih pridelkov, medene pijače, lect in medičarski izdelki, izdelki iz čebeljega voska, fotografije čebelarja pri delu celo čebelarsko sezono, z različnim čebelarskim orodjem in opremo ter v interakcijah s čebelami, fotografije čebelarjev s čebeljim rojem na bradi ali v roki, prevažanje čebel na pašo, urbano čebelarjenje.
4. Bivališča čebel, tradicionalni ali sodobni čebelnjak/stojišče
Fotografije stojišč ali panjev ter čebelnjakov od zunaj in znotraj, v različnih letnih časih ali delih dneva, čebele pred panjem in čebelnjakom, različni tipi čebelnjakov, pokrajina s čebelnjakom, lepi, posebni in stari čebelnjaki ali zanimiva bivališča čebel, čebelnjaki s poslikanimi panjskimi končnicami, zanimive panjske končnice, čebelarjenje in bivališča čebel po svetu.
5. Opraševalci – svetovni dan čebel
Fotografije različnih opraševalcev, čmrljev, čebel samotark in fotografije različnih podvrst medonosnih čebel: kranjska čebela, italijanska čebela, makedonska čebela, sicilijanska čebela, grška čebela, temna čebela itd.
 
Poseben tematski sklop:
6. Zgodovinska čebelarska fotografija
Kakovostne reprodukcije (foto ali sken) zgodovinskih fotografij, podob, slik s čebelarsko vsebino.
 
Fotografije najkasneje do 28. februarja 2021 (podaljšan rok) pošljite na e-naslov: marko.borko@czs.si ali na nosilcih elektronskih podatkov po navadni pošti na naslov: Čebelarska zveza Slovenije, Brdo pri Lukovici 8, 1225 Lukovica, Slovenija, s pripisom »Fotonatečaj 2021«. V vseh primerih morajo biti priloženi podatki o avtorju (ime in priimek, naslov, država, telefonska številka, e-naslov). V primeru šolarjev in dijakov morajo biti priloženi/sporočeni še podatki o starosti, razredu/letniku, naziv osnovne oz. srednje šole ter pisno soglasje staršev oz. zakonitih zastopnikov za sodelovanje na natečaju. Dobitniki zlatega, srebrnega in bronastega priznanja po odločitvi komisije bodo prejeli nagrado in listino. Razglasitev zmagovalcev in slovesna podelitev priznanj bosta predvidoma na sejmu ApiSlovenija 2021 v nedeljo, 11. aprila 2021, v Celju. Podrobnejše informacije o natečaju najdete na spletni strani ČZS.
Čebelarska zveza Slovenije in Občina Ivančna Gorica – Hiša kranjske čebele