Ustanovljen konzorcij evropsko zaščitenih slovenskih živilskih pridelkov in i

26.01.2021 15:33:06
Varna hrana
Slovenci imamo na ravni Evropske unije zaščitenih 24 vrhunskih živil, ki jih odlikuje višja kakovost, poznano poreklo, poseben način pridelave ali naša bogata kulinarična tradicija. Danes, 26. januarja je bil na pobudo Čebelarske zveze Slovenije ustanovljen konzorcij katerega poglaviten pomen je skupen nastop pri zagotavljanju promocijskih sredstev za evropsko zaščitene slovenske živilske pridelke in izdelke, generična promocija evropsko zaščitenih slovenskih živilskih pridelkov in izdelkov ter simbolov poimenovanja (zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost), skupni nastop pri zakonodajnih predlogih s tega področja in medsebojno informiranje in opozarjanje na nedovoljene prakse ali zlorabo imen evropsko zaščitenih slovenskih živilskih pridelkov in izdelkov. H konzorciju so do sedaj pristopili naslednji nosilci evropsko zaščitenih slovenskih živil:
 
Mlekarna Planika d.o.o. (Tolminc), Sirarsko društvo Bohinj (Mohant), Društvo oljkarjev Slovenske Istre, Olea Capris z.o.o. (Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre), Združenje Kočevski med (Kočevski gozdni med), Čebelarsko društvo Sežana (Kraški med), Pridelava soli d.o.o. (Piranska sol), GIZ Kraški pršut (Kraški pršut), GIZ Kraške mesnine (Kraška panceta, Kraški zašink), Združenje izdelovalcev Zgornjesavinjskega želodca (Zgornjesavinjski želodec), GIZ Golica (Štajersko prekmursko bučno olje), Društvo za promocijo in zaščito prekmurskih jedi, (Prekmurska šunka, Prekmurska gibanica), GIZ Kranjska klobasa (Kranjska klobasa), Čebelarska zveza Slovenije (Slovenski med), Jata Emona d.o.o. (Jajca izpod Kamniških planin), ICRA d.o.o. Idrija (Idrijski žlikrofi), Pekarstvo in trgovina Janja Štrumbelj s.p. (Slovenska potica), Društvo kmečkih žena Metlika (Belokranjska pogača).
 
Konzorcij bo po enotnem sklepu članov zastopal Boštjan Noč, sicer predsednik ČZS ki je ob tem povedal: »V posebno čast mi je, da bom naslednji dve leti zastopal ta konzorcij. Zame osebno so evropsko zaščitena slovenska živila »cvet« slovenske hrane, naš nacionalni ponos, nekaj kar predstavlja tudi našo slovensko identiteto. Žal pa moram jasno poudariti, da se evropsko zaščitene slovenske proizvode na nacionalnem nivoju večkrat prezre in so odvisni samo od evropskih razpisov, predvsem v smislu promocije. Moj cilj je, da se evropsko zaščitena slovenska živila enakovredno promovira v primerjavi z ostalimi kmetijskimi proizvodi iz nacionalnih shem, predvsem pa da so slovenska evropsko zaščitena živila na jedilnikih naših javnih zavodov in ustanov pa tudi protokolarnih ustanov. Želim si, da je prva generična promocija evropsko zaščitenih slovenskih živil že v 2021. V času priprave na ustanovitev konzorcija pa sem dobil obljubo MKGP, da bo od 2022 dalje tovrstna promocija uvrščena tudi v del nacionalnih promocij za slovensko hrano. Eden od ciljev je tudi, da se nosilcem shem sofinancira tudi stroške certificiranja, ter da se poostri nadzor nad zlorabo imen certificiranih proizvodov.«
 
Z veseljem sporočamo, da se je predsednik ČZS Boštjan Noč že v času nastajanja konzorcija dogovoril  z Pomurskim sejmom d.o.o.  za brezplačni razstavni  prostor na kmetijsko- živilskem sejmu AGRA avgusta in z Celjskim sejmom d.o.o., za brezplačni prostor na Mednarodnem obrtnem sejmu septembra za skupno predstavitev članov novega konzorcija.
 
 
Čebelarska zveza Slovenije