Šest nominirancev natečaja za naj strokovni članek v Slovenskem čebelarju za

25.01.2021 10:17:43
Tajništvo
Pred božičnimi prazniki smo objavili prvi natečaj za naj strokovni članek v Slovenskem čebelarju za leto 2020.
Namen natečaja je vzpodbuditi zanimanje za strokovne vsebine v Slovenskem čebelarju ter med bralstvom in pisci vzpodbuditi primerjavo in razločevanje v kakovosti. Predvsem želimo izpostaviti, pohvaliti in nagraditi kakovostne avtorje ter motivirati vse, k pisanju kakovostnih člankov ter pripravi kakovostne grafične opreme člankov (fotografije, grafi, skice itd.). Z možnostjo sodelovanja na ApiSloveniji pa želimo te vsebine ponovno predstaviti čebelarski javnosti.
Medtem, ko je glasovanje po izbiri bralcev še možno do 28. februarja (>>> ODDAJ GLAS), je Uredniški odbor glasila Slovenski čebelar opravil glasovanje v začetku januarja in nominiral šest člankov.
Izbira Uredniškega odbora se je vršila izmed več kot 100 strokovnih člankih Slovenskih avtorjev objavljenih leta 2020. Članki so bili lahko iz katerega koli področja, ki so se navezovali na čebelarstvo v ožjem ali širšem smislu. Članki objavljeni v dveh ali več delih so se ocenjevali kot en članek. V poštev so prišli članki, ki niso izrecen prevod, ali priredba člankov drugih avtorjev.
Iz ožjega nabora člankov smo nominirali šest najboljših člankov. Razglasitev zmagovalcev po glasovanju bralstva in po glasovanju in oceni članov Uredniškega odbora se bo predvidoma zgodila na ApiSloveniji 2021 s podelitvijo priznanj. Avtor zmagovalnega članka bo pridobil možnost, da vsebino članka predstavi v programu strokovnega dela ApiSlovenije.
Nominiranci za naj strokovni članek leta 2020 po izboru Uredniškega odbora so (razvrščeni po številki strani):
- Lucija Žvokelj, dr. vet. med., Anita Vraničar Novak, dr. vet. med. in Jerica Vreček Šulgaj, dr. vet. med.: Antibiotiki v čebelarstvu (SČ 2/2020, str. 40)
- Marija Sivec: Narejanje novih družin – ometenci (SČ 6/2020, str. 166)
- Janez Gregori: Mano izločajo tudi bolšice (SČ 6/2020, str. 168)
- doc. dr. Janez Prešern, Uroš Kur, Jernej Bubnič, dr. Martin Šala: Litij, za blagor čebel in naroda? (SČ 11/2020, str. 297)
- Janez Gregori: Ponarejanje čebeljega voska ima že dolgo brado (SČ 11/2020, str. 306)
- dr. Nataša Lilek: Koristi uživanja cvetnega prahu (SČ 11/2020, str. 311) 

Čestitke vsem nominirancem! Odločitev Uredniškega odbora o najboljših treh člankih bomo predvidoma razglasili na ApiSloveniji 2021.
Najboljši strokovni članek po izboru bralstva pa bo postal članek, ki bo v spletni anketi prejel največ glasov. Glasovanje preko spletne ankete poteka do 28. 2. 2021 na povezavi: https://forms.gle/1SokGPxoVMkbe9jy9.
V kolikor številk Slovenskega čebelarja 2020 nimate pri sebi v fizični obliki jih lahko od danes prebirate v Digitalni knjižnici Slovenije: www.dlib.si/results/?euapi=1&query=%27keywords%3dslovenski+%c4%8debelar%27&sortDir=ASC&sort=date&pageSize=25&fyear=2020
Marko Borko, urednik Slovenskega čebelarja