Izplačilo za kmete - tudi čebelarje z nizkimi prejemki, ki so starejši od 65

04.01.2021 8:41:48
Ekonomika
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse upravičence, da je bil v sredo, 30. decembra 2020, v Uradnem listu RS št. 203/20 objavljen Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (zakon).
Zakon je podlaga za izvedbo izplačila enkratnega solidarnostnega dodatka za izboljšanje socialnega položaja oseb, ki imajo nizke dohodke in so glede na ogroženo starostno skupino najbolj izpostavljene nevarnostim epidemije. 

Do enkratnega solidarnostnega dodatka za izboljšanje socialnega položaja oseb po 96. členu zakona, so upravičene osebe, ki so na dan 31. 12. 2020:
  • - dopolnile 65 let starosti,
  • - nosilci oziroma člani kmetije, skladno z zakonom, ki ureja kmetijstvo,
  • - imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
  • - niso prejeli solidarnostnega dodatka za upokojence v skladu z 92. členom zakona in katerih obdavčljivi dohodki po zakonu, ki ureja dohodnino za leto 2019, preračunano na mesec, niso presegli zneska 591,20 eurov.
Vlagatelji, ki želijo pridobiti enkratni solidarnostni dodatek za izboljšanje socialnega položaja oseb, morajo vložiti vlogo, ki jo je potrebno poslati na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Vloga z navodili o pridobitvi enkratnega solidarnostnega dodatka za izboljšanje socialnega položaja oseb v skladu s 96. členom Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20), je na voljo na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/enkratni-solidarnostni-dodatek-za-izboljsanje-socialnega-polozaja-oseb/

Vlogo za enkratni solidarnostni dodatek za izboljšanje socialnega položaja oseb, izpolnite čitljivo in z velikimi tiskanimi črkami ter pošljite priporočeno po pošti na MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Dunajska 22, 1000 Ljubljana s pripisom: »VLOGA ZA ENKRATNI SOLIDARNOSTNI DODATEK« ali elektronsko na elektronski poštni predal gp.mkgp@gov.si s skeniranim podpisom.

ROK za oddajo vloge za enkratni solidarnostni dodatek, je 31. januar 2021.

Vlogo najdete tudi v prilogi.


Nataša Klemenčič Štrukelj