Izjava za javnost predsednika ČZS ob svetovnem dnevu čebel

19.05.2020 8:43:39
Tajništvo
Svetovni dan čebel, 20. maj – »Delo s čebelami ni samo delo, je namreč posebno poslanstvo«!
 
20. maj 2020 je dan, ko bomo tretje leto zapored praznovali svetovni dan čebel. Zadnje dni smo doma in po svetu poslušali številne lepe besede o pomenu čebel in drugih opraševalcev. Svet se vsak dan bolj zaveda, da je vsaka tretja žlica hrane odvisna od opraševanja čebel. Kot pobudnika tega dne me veseli, da ta dan živi in da ni samo še en svetovni dan na koledarju, temveč da je postal svetovno gibanje o pomenu čebel in čebelarstva!
Žal pa čebele ne bodo preživele zaradi lepih besed, temveč le zaradi konkretnih dejanj. Slednjih je premalo oziroma se odvijajo mnogo prepočasi. Vse prevečkrat so besede obljub sladke kot med, realnost pa mnogo hujša od pikov čebel… Če pogledamo globalne probleme, vse prepočasi ustavljamo podnebne spremembe, prevelika je uporaba škodljivih pesticidov, premalo je podpore sajenju medovitih rastlin, premalo je sredstev za znanost na področju zdravstvenega varstva čebel, zato tudi ni razvoja prepotrebnih novih zdravil za zdravljenje varoze predvsem ekoloških, še več bo potrebno vlagati v usposabljanja čebelarjev, velik problem so ponaredki medu na svetovnem trgu, … in kar je najvažneje, skrb za ohranjanje narave je naša skupna dolžnost za nas in za naše zanamce, ne samo za čebele.
Kakšno pa je v Sloveniji stanje glede čebelarstva? Težko rečemo, da se pri nas nič ne premika, vendar še vedno je več besed kot konkretnih dejanj. Slovenski čebelarji pričakujemo, da se končno realizira tisto, kar je že dolgo na dnevnem redu in »so« načeloma vsi pristojni s področja čebelarstva in politike »za«, konkretnih dejanj pa kar ni in ni (v prilogi se nahajajo sprejeti sklepi Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v Državnem zboru z dne, 5.9.2019. Sprašujemo se, zakaj je realiziran le prvi sklep, kljub popolnoma enotni podpori vseh političnih opcij in ob prisotnosti pristojnih ministrstev!??)?! Želimo si, da država končno spozna, da je Hiša kranjske čebele več kot le projekt Ivančne Gorice in slovenskih čebelarjev ter da postane ta hiša nacionalni projekt. Najti bi se morali viri financiranja, da bi se lahko slavnostno odprtje le te zgodilo ob predsedovanju Slovenije Svetu EU v drugi polovici leta 2021. Prav tako si želimo, da Vlada RS podpre našo nedavno pobudo, da država vsakemu novorojencu ob rojstvu podari slovenski simbol – sadiko lipe. Skrajni čas je, da država uredi oz. realizira povračila dela trošarin od energentov za prevoze čebel, zniža DDV na zdravila za varozo, legalizira področje apiterapije, začne z izvajanjem programa odličnosti v čebelarstvu, ki je bil pred leti sprejet na MKGP, pripravi razpis za novo koncesijsko obdobje Javne svetovalne službe v čebelarstvu, uredi dopolnilne dejavnosti v čebelarstvu, nameni večje podpore ekološkemu čebelarstvu in shemam kakovosti medu, razmisli o predlogu ČZS o uvedbi sheme slovenskega medu v šolsko prehrano,  itd.
ČZS je bila pobudnica ustanovitve Slovenske čebelarske akademije, ki pa po našem mnenju do sedaj še ni upravičila pričakovanj. Veseli nas, da je pobuda ČZS o svetovni nagradi Zlata čebela tik pred realizacijo in da bo prvič podeljena leta 2021.
Pristojni na MKGP in v Bruslju, ki zastopajo naše interese, si zaslužijo posebno zahvalo, da so prisluhnili pobudi ČZS o spremembi Direktive o medu, v delu, ki označuje poreklo medu in velja na območju Evropske unije.  Zavzemamo se, da bi bil vsak kozarec medu označen z državo porekla, kjer je bil med pridelan in ne tako, kot je dovoljeno sedaj: »mešanica medu iz EU in medu, ki ni iz EU«. To bi bil velik korak za celotno Evropo v boju proti ponaredkom medu na tržišču in predvsem velika »zaščita« potrošnika, saj ima le ta pravico vedeti, kaj kupi in posledično uživa.
Posebej bi izpostavil skrb ministrice Aleksandre Pivec in državnega sekretarja Jožeta Podgorška za čebele in čebelarje v času epidemije corona virusa. Po njuni zaslugi in po zaslugi Vlade RS smo čebelarji skoraj nemoteno opravljali  vse dejavnosti; od oskrbe čebel, do prodaje čebel v tujino, do prodaje čebeljih pridelkov tako doma kot na tržnicah.
Konec koncev pa je treba priznati, da izrečene besede »Svetovni dan čebel združuje Slovence in povezuje svet« mag. Tanje Strniša, sedanje veleposlanice na Češkem, zelo držijo. Njene besede se, kot kaže praksa, udejanjajo in zato ob 3. praznovanju delim njene misli: "Svetovni dan čebel na žlahten in prepričljiv način simbolizira moč slovenske države, ki se v svetovnem merilu ne meri v njeni velikosti, ampak plemenitosti njenih prizadevanj in dejanj. Zato mora Svetovni dan čebel postati skupna odgovornost vseh Slovenk in Slovencev ter vseh generacij, da zavedanje o pomenu čebel prenašamo z enako močnim glasom doma in po svetu. S ponosom in z vso odgovornostjo moramo uresničevati poslanstvo tega dne: skrb za čebele in druge opraševalce, čisto okolje in prehransko varnost. Širiti moramo spoznanje, da lahko te cilje dosežemo le s skupnim delovanjem vseh držav in narodov."
Številne znane osebe iz Slovenije in tujine so v kratkih video nagovorih pred obeležitvijo Svetovnega dne čebel spregovorile o čebelah in pomenu le teh. Video posnetke najdete na https://www.facebook.com/CebelarskaZvezaSlovenije/ .
Čebelarska zveza Slovenije se ob tej priliki zahvaljuje vsem, ki nam pomagate, predvsem ekipi na MKGP, vsem lokalnim skupnostim, vrtcem, šolam, …vsem čebelarskim društvom in čebelarjem predvsem pa številnim medijem, saj skupaj ustvarjamo pozitivno zgodbo našega čebelarstva. Vsem in vsakemu posebej HVALA!
Ob svetovnem dnevu čebel čestitam vsem čebelarjem in čebelarkam za praznik in jim izrekam zahvalo, da skrbite za čebele. Obenem pa jim sporočam: bodite ponosni nase in na svoje delo. Delo s čebelami ni samo delo, je namreč posebno poslanstvo!
 
Boštjan Noč, predsednik ČZS